Lärarledda utbildningar jämfört med elektroniska utbildningar

Lärarledda utbildningar jämfört med elektroniska utbildningar

Detta utbildningsformat är för en del människor det enda alternativet. Det har egentligen ingenting med utbildningen i sig att göra utan snarare formatet. En del människor har svårare att ta till sig kunskaper framför en dator-skärm och har ett större behov av att kunna diskutera med kursledaren.

Behovet av lärarledda utbildningar är dock inte enbart för människor som passar in i beskrivningen ovan, formatet passar vanligtvis bättre då kursen är uppbyggd kring mycket diskussion eller där kursen är komplex/avancerad.

Elektroniska utbildningar VS lärarledda

Innehållsförteckning

Avancerade utbildningar

I en avancerad utbildning finns det många situationer där vi kan komma att behöva ge olika beskrivningar på samma sak, för att ge dig bästa förutsättningar att förstå innebörden. På grund av det finns där en ökad risk i att vi inte kan förse en förklaring som just du har behov av och därmed riskerar vi att inte uppnå kraven som vi ställer på en elektronisk utbildning (se kravställningen längre ner).

Vi som skapar elektroniska utbildningar har ett stort ansvar. Vi har inte samma möjlighet att vrida och vända på förklaringar som en kursledare kan göra. Läraren kan utifrån en fråga förklara situationen på alternativa sätt tills dess att kursdeltagaren förstått innebörden.

Vi som skapar elektroniska utbildningar måste tänka oss in i kursdeltagarens situation och de eventuella frågor som han eller hon kan tänkas ställa. När vi ger förklaringar på mer avancerade ämnen måste vi ge dessa med sådan precision att det inte kan misstolkas.

Så här gör Analysverkstan

Vi använder olika typer av media för att skapa material som är enkelt att ta till sig.

Vi vet att kursdeltagarna på våra utbildningar lär sig på olika sätt, en del anser att filmer ger den bästa förståelsen, andra tycker att bilder i kombination med text är det som fungerar bäst.

En annan viktig del i skapandet av en elektronisk utbildning är att visa tydliga exempel för att sedan låta kursdeltagaren upprepa metoderna själv. Varje lektion kan sedan avslutas med en kortare summering samt en test som säkerställer kursdeltagarens del-kompetens i utbildningen.

Analysverkstans kravställning på elektroniska utbildningar

Enkelt och tydligt krav

Vi anser att elektroniska utbildningar är lämplig när du kan som kursdeltagare kan få likvärdiga kunskaper som i en lärarledd utbildning. Kravet är egentligen inte mer komplicerat än så, då allt handlar om att ge dig den kunskap som du efterfrågar.

Tekniska krav

Med tanke på vad som skrivits i inlägget tidigare kan vi även addera att tekniken för hur vi presenterar materialet för dig som kursdeltagare ligger med i krav-sättningen.

Kunskapen som förmedlas ska kunna nå personer oavsett vilken typ av inlärningssätt du har. Det enda vi inte kan anpassa oss till är den mindre grupp människor som har svårt att ta till sig information via en dator-skärm eftersom hela konceptet bygger på just detta.

Elektroniska utbildningar

Kontroll och verifiering av elektroniska utbildningar

Innan lansering

Vi har en verifieringsprocess innan utbildningen i fråga lanseras för dig som kursdeltagare. Konceptet är enkelt, det handlar om att testa kursen för att se om den är lämplig, utifrån de krav vi ställer på en elektronisk utbildning.

Till vårt förfogande har vi personer med goda kunskaper inom området och som på ett kritiskt sätt kan reagera på tekniker eller detaljerna i utbildningen. Vi har även personer som inte har kunskaper inom området där syftet är att se om dessa personer kan ta till sig kunskapen och återge innebörden av kursinnehållet på ett korrekt sätt.

Utifrån denna process kan vi avgöra om den framtagna utbildningen är lämplig eller om det krävs justeringar innan lansering.

Efter lansering

När kursen har lanserats är vi noga med att följa upp hur våra kunder ställer sig till kursen som helhet och dess innehåll. Denna verifieringsmetod har visat sig fungera bra och det ser vi inte minst på de kundrecensioner vi får in.

Vi lägger även stor vikt på att få en effektiv och tillgänglig kund-support.

Top 5 – fördelarna med att genomföra elektroniska utbildningar

Analysverkstan AB är noga med att följa upp vad kunder anser vara fördelaktigt med konceptet ”E-kurs” och vi har tagit fram en top 5–lista på utfallet.

Jämför gärna med hur dessa faktorer hanteras i en lärarledd utbildning!

Flexibilitet

Du avgör själv när du ska genomföra utbildningen. Behöver du avbryta för andra mer prioriterade aktiviteter så går det naturligtvis bra när du arbetar med elektroniska utbildningar.

Eget tempo

Du bestämmer takten och behöver inte ta hänsyn till någon annan.

Repetitionsmöjlighet

Det är en självklarhet att du ska kunna gå tillbaka i kursmaterialet när som helt och ta om vissa utvalda sektioner om du känner dig osäker.

Undvik frånvaro

Du kan vara tillgänglig på din arbetsplats och behöver inte resa iväg för att genomföra utbildningen. Du avgör själv vart, när och hur du genomför utbildningen, helt enkelt.

Kostnad

Priset trodde vi på Analysverkstan skulle vara den största fördelen men faktum är att den kommer längre ner på listan. Kostnaden för elektroniska utbildningar är betydligt lägre, vilket är bra.

Vi har även skapat en film som visar fördelarna. Titta på filmen för att se om du känner igen dig i situationen :)

Summering

Det kommer alltid finnas ett behov av lärarledda utbildningar. Merparten av kurserna/utbildningarna kan dock genomföras elektroniskt. Man kan även med fördel kombinera dessa utbildningsformat för att anpassa det egna kursbehovet. En kombination av elektroniska utbildningar och lärarledda delar brukar kallas för ”Hybridutbildning” eller ”Blended Learning”

Hybridutbildning

Lämna en kommentar