Konsultverksamhet inom kvalitet

Analysverkstan skapar en helhetslösning inom området kvalitet!

Vi erbjuder utbildningar och analysuppdrag  sedan tidigare. Nu utökar vi verksamheten ytterligare genom att även erbjuda konsultverksamhet.

Som kund har ni möjlighet att få hjälp i den egna verksamheten och dra nytta av de kostnadseffektiva alternativen. Komplettera med extern hjälp på plats i verksamheten då behov uppstår.

Genom att utnyttja samtliga delar skapar vi ett långsiktigt och hållbart samarbete där vi utgår från era behov. Tillsammans kartlägger vi verksamheten och tar fram aktiviteter för att nå de mål som ni önskar nå.

På den här sidan kan du läsa mer om hur Analysverkstan kan hjälpa dig och din organisation utifrån ett konsultuppdrag. Vi ger exempel på områden och uppgifter som ni kan ta del av men det absolut bästa är att kontakta oss för att skapa samsyn på de utmaningar ni står inför.

Konsult

Vi skräddarsyr en lösning utefter era behov!

 • Lärarledda utbildningar på plats i er verksamhet
  • Utvalda utbildningar inom kvalitetsteknik
 • Processer och flöden enligt LEAN/Six-Sigma
  • Coachning
  • Projektledning
  • Processkartläggning
  • Optimering
  • Utbildning
 • Avvikelsehantering och problemlösning 
  • Kartläggning
  • Coachning
  • Processer
  • Standardisering
  • Riskanalyser
  • Utbildning
 • Interim Kvalitetschef

Ovanstående är exempel på aktiviteter ni kan få hjälp med. Det bästa är om ni kontaktar oss för att diskutera er situation och att vi tillsammans ser över möjligheten till samarbete.

Tariffen (SEK/timme) regleras beroende på uppdragets beläggningsgrad och längd. När vi har diskuterat behovet i er verksamhet och vi har fått en gemensam bild över vad som ska genomföras, lämnas offert på uppdraget.