Konsultverksamhet inom kvalitet

Analysverkstan skapar en helhetslösning inom området kvalitet!

Vi erbjuder utbildningar och analysuppdrag  sedan tidigare. Nu utökar vi verksamheten ytterligare genom att även erbjuda konsultverksamhet.

Som kund har ni möjlighet att få hjälp i den egna verksamheten och dra nytta av de kostnadseffektiva alternativen. Komplettera med extern hjälp på plats i verksamheten då behov uppstår.

Genom att utnyttja samtliga delar skapar vi ett långsiktigt och hållbart samarbete där vi utgår från era behov. Tillsammans kartlägger vi verksamheten och tar fram aktiviteter för att nå de mål som ni önskar nå.

På den här sidan kan du läsa mer om hur Analysverkstan kan hjälpa dig och din organisation utifrån ett konsultuppdrag. Vi ger exempel på områden och uppgifter som ni kan ta del av men det absolut bästa är att kontakta oss för att skapa samsyn på de utmaningar ni står inför.

Analysverkstan Konsultverksamhet

Vi skräddarsyr en lösning utefter era behov!

Stämpel
 • Lärarledda utbildningar på plats i er verksamhet
  • Utvalda utbildningar inom kvalitetsteknik
 • Processer och flöden enligt LEAN/Six-Sigma
  • Coachning
  • Projektledning
  • Processkartläggning
  • Optimering
  • Utbildning
 • Avvikelsehantering och problemlösning 
  • Kartläggning
  • Coachning
  • Processer
  • Standardisering
  • Riskanalyser
  • Utbildning
 • Interim Kvalitetschef

Ovanstående är exempel på aktiviteter ni kan få hjälp med. Det bästa är om ni kontaktar oss för att diskutera er situation och att vi tillsammans ser över möjligheten till samarbete.

Tariffen (SEK/timme) regleras beroende på uppdragets beläggningsgrad och längd. När vi har diskuterat behovet i er verksamhet och vi har fått en gemensam bild över vad som ska genomföras, lämnas offert på uppdraget.

Exempel på genomförda konsultuppdrag

Gnutti Carlo Sverige - JAN 2017 / DEC 2019

Uppdraget startade med en kartläggning på en av Gnutti Carlos fabriker i Sverige. Arbetet ledde fram till ett omfattande projekt där Analysverkstan hade ansvar för implementering och kompetensutveckling. Processer byggdes upp och fördes in samtidigt som metoder och verktyg anpassades till verksamheten. Implementeringen skedde först i ett begränsat område (en pilotgrupp) för att sedan spridas inom hela fabriken.

De nya arbetssätten sammanflätades med kundens Lean arbete och tydliggjorde bland annat datainsamlingen och verktyg för att bättre prioritera och välja ut ärenden med påverkan på företagets nyckeltal. I uppdraget ingick även rekrytering och kompetensutveckling av nya medarbetare så som kvalitetschef och kvalitetstekniker.

Recensionen nedan kommer från min (Daniels) LinkedIn profil och är skriven av platschef Mike Borger.

Genomförda uppdrag

Resultatet från de nya arbetssätten uppmärksammades från huvudkontoret och en revision av konceptet genomfördes. Detta ledde sedan fram till nästa uppdrag som du kan läsa mer om nedan.

Gnutti Carlo Group - JAN 2019 / FEB 2020

Resultatet av ovanstående beskrivning gjorde att ägarna ville sprida konceptet globalt, vilket man gjorde med Analysverkstan som projektledare för flera av fabrikerna. Arbetet sammanflätades även här med företages Lean-system och delen ”Quality At The Source” blev det tvärfunktionella arbetssättet inom organisationen.

Under år 2019 genomförde Analysverkstan breddutbildning av personal från Sverige, Indien, Kina, Italien och Kanada. Vi var på plats och genomförde implementeringen i samtliga fabriker i Sverige samt att vi genomförde 6st resor till Italien och 6st resor till Kanada för att säkerställa ett standardiserat arbetssätt. 

GnuttiCarlo

Recensionerna som du kan se kommer från min (Daniels) LinkedIn profil. Lorenzo Moi var ansvarig för företagets “Operational Excellence” program där just “Quality At The Source” delen ingick. 

Alice arbetade på den tiden med kompetensutveckling globalt inom Gnutti Carlo, vilket var en viktig del för att säkerställa rätt intern kompetens. 

Östberg Sverige - NOV 2020 / JUNI 2022

Uppdraget startade med en genomlysning av kundens kvalitetsarbete. En kartläggning som genomsyrade företagets samtliga processer och funktioner. Arbetet ledde fram till Östbergs ”kvalitetsresan”, med målsättning att påverka företagets nyckeltal.

Uppdraget innebar genomgång av nuvarande processer, framtagning av nya processer, införande samt utbildning. I detta uppdrag skapades exempevis en helt ny process för avvikelsehantering med tydliga metoder och verktyg för att samla in data, genomföra prioriteringar och fastställa grundorsaksanalyser. I projektet ingick även delaktighet i rekrytering av både kvalitetsingenjör och kvalitetschef. 

Kontakta oss

Är ni intresserade av att samarbeta med Analysverkstan? Hör gärna av er via telefon eller så fyller ni i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort!