Effektiva utbildningar

Effektiva utbildningar

Vad menas med en effektiv utbildning? Vi har arbetat med att skapa utbildningar sedan år 2014 med hjälp av olika modeller. Vi erbjuder idag lärarledda kurser, online kurser men även en kombination av dessa, så kallade Hybridutbildningar  och tänkte att det kan vara bra att ställa dessa mot varandra med en lite mer lättsam video.

Innehållsförteckning

Effektiva utbildningar "E-kurs VS Lärarledd utbildning"

Är det så enkelt som filmen visar?

Nej, det är sällan svart eller vitt. Elektroniska utbildningar (online kurser) skapas på många olika sätt. Dels har vi de online kurser som är live, där kursledaren närvarar live under hela utbildningen. Detta är i princip som en lärarledd utbildning fast det ställer betydligt högre krav på kursledaren. 

Min uppfattning hittills är att vi inte tränat tillräckligt på denna modell för att kunna säg att de fungerar likvärdigt med en riktigt lärarledd kurs. Vi har även online kurser med förinspelat material och dessa ger många fördelar för kursdeltagaren. De kan genomföra kursen i sin egen takt och när de vill. De kan befinna vart som helst och på så sätt kan boende- och rese kostnader undvikas.

Vad som klassas som effektiva utbildningar är så klart en kombination av innehåll, kursledare samt koncept för själva lärandet. Om allt utförs bra kan samtliga modeller (Elektroniska utbildningar, Lärarledda utbildningar och Hybrid utbildningar klassas som effektiva utbildningar).

Det som är lite roligare för oss som skapat online utbildningar länge är att de numera är mer accepterat med online utbildning och fler och fler ser nyttan och värdet i konceptet. Vi länkar även här till en extern sida som visar statistik för konceptet ”E-learning”.

Vilket koncept kommer du att använda i din nästa utbildning?  

Vill du se vilka kurser Analysverkstan erbjuder inom konceptet online utbildning? I så fall kan du använda denna länk.

Vill ni själva skapa online utbildningar och erbjuda de anställa via ert intranät? I så fall kan ni titta på Analysverkstans tjänst ”Internutbildning” som erbjuder precis detta. 

Internutbildning

Lämna en kommentar