HYBRIDUTBILDNING

Vad är en "Hybridutbildning"? 

Konceptet innebär att vi kombinerar lärarledda delar med digitala lösningar för att skapa en mixad utbildning som täcker upp kundens behov. Detta konceptet är ett bra val för de verksamheter som vill ta vara på alla fördelar med de digitala utbildningarna samtidigt som man vill säkerställa och stärka upp kunskapsnivån med en företagsanpassade del.

För den företagsanpassade delen besöker antingen kursledaren kundens verksamhet eller så sker denna del live,  över nätet via exempelvis TEAMS eller liknande mjukvara. 

Det finns även en möjlighet för kunden att komma till Analysverkstans lokaler för att genomföra de lärarledda delarna hos oss, om så önskas.

Vem kan nyttja konceptet?

Vi erbjuder konceptet för verksamheter som vill kompetensutveckla flera personer. Vi har idag inga öppna utbildningstillfällen att ansöka till. Samtliga intresseförfrågningar sker via formuläret längre ner på denna sida eller i direktkontakt med Analysverkstan.

Hur ansöker man om att använda sig av konceptet?

Vi har tagit fram ett formulär som du hittar längre ner på denna sida. genom att fylla i formuläret påbörjas en analys av önskad Hybridutbilding. 

Självklart kan ni även höra av er till Analysverkstan via mail, telefon eller att ni kommer in på kontoret.

Vilka utbildningar kan genomföras som Hybridutbildning?

Vi har möjlighet att erbjuda samtliga våra utbildningar enligt detta koncept. Varje förfrågan resulterar i en analys av vad kunden söker och utifrån detta byggs en företagsanpassade utbildning upp. 

Det kan exempelvis innebär att deltagarna genomför en kursdel digitalt och att vi sedan träffas en dag för att gå igenom eventuella frågor samt genomför exempel med er data som utgångspunkt. 

Vad kostar en Hybridutbildning?

Vi kan dela upp koncepten enligt följande:

  • Digitala utbildning = Mest kostandseffektiva alternativet
  • Hybridutbildningar = Kostandseffektivt alternativ
  • Lärarledd utbildning = Minst kostnadseffektiva alternativet

Det är dock svårt att säga exakt vad kostnaden blir utan att först gå igenom behovet. Har ni behov av en extra dag utöver den digitala delen eller är behovet större? 

Det är på grund av detta som vi utför en granskning och ger ett förslag efter inskickade intresseanmälan. Utifrån detta förslag skapas sedan en offert som ni tar ställning till.

Exempel på upplägg av en Hybridutbildning?

Låt oss säga att kvalitetsavdelningen på företaget X har behov av kunskaper inom Rotorsaksanalys. Analysverkstan erbjuder idag två paket inom området och kunden är intresserade av båda dessa. Dessutom vill kunden ha en uppföljningsdel där metodikerna man lär sig i kursdelarna provas i praktiken på data från den egna verksamheten. 

I detta exempel skulle kursdeltagarna först utföra de båda digitala kurserna. Därefter skulle vi boka in en dag då Analysverkstan besöker verksamheten. Till denna dag har data samlats in samt att kunden har samlat upp frågeställningar från de två digitala utbildningarna. Tillsammans går vi igenom frågorna och intern data för att säkerställa förståelse hos samtliga deltagare.

Kontaktformulär (Intresseanmälan)