Lärarledda utbildningar

Duglighetskurs2020

Den här tvådarsgskursen ger en grundlig genomgång i hur man utför och utvärderar Dugligheten samt styr maskiner och processer på optimalt sätt i tillverkningen.

Vi kommer att titta på den bakomliggande statistik som ämnet handlar om samt utföra flera duglighetsstudier. Vi kommer att grundligt genomföra en uppstart av ett styrdiagram, beräkna styrgränser samt lära oss de styrmetoder som är vanligast förekommande. I kursen går vi igenom och analyserar resultaten och lär oss de begrepp som är viktiga att hålla koll på, exempelvis Cm, Cp, Cmk, Cpk, MC)

Kursen innehåller även praktiska enkla mätövningar med skjutmått och provbitar.

”Målet med kursen är att du som elev ska ha en bra förståelse om statistiska metoder och att självständigt kunna utföra duglighetsstudier och styra dina processer med hjälp av styrdiagram.”

Kursinformation

Agenda

Målgrupp

Kursen lämpar sig för produktions-personal, ledare och tekniker som har direkt påverkan på styrningen av maskiner och processer.

Utförande

I den här utbildningen samarbetar Analysverkstan med Mikael Johansson och företaget Miq.

Företagsanpassad

Utbildning i era lokaler eller kursgård
Offert
  • Kursmaterial
  • Upp till 15 deltagare
  • Kursgård alt. intern lokal
Kursbild lärarledd avvikelsehantering

Baskursen är framtagen för att genomföras under två dagar men det finns möjlighet att företagsanpassade materialet beroende på vilken nivå ni önskar nå. Detta betyder att vi har möjlighet att även erbjuda en mer fokusera endagskurs.

I bas-utförandet går vi igenom viktiga block som behöver finnas inom en organisation för att få en effektiv hantering inom både avvikelsehantering och problemlösning. Efter den inledande delen fokuseras den första dagen kring problembeskrivningar, då detta skapar förutsättningar för en bra och effektiv process framöver. Här växlar vi mellan teori och praktiska övningar för att öka möjligheterna till en bra inlärning.

Den andra dagen handlar om olika verktyg inom området “Rotorsaksanalys”. Vissa verktyg går vi igenom på djupet och några beskrivs på mer övergripande sätt. Nedan kan ni se vilka verktyg som ingår i kursmaterialet.

Kursinformation

Verktyg & Metoder

Målgrupp

Kursen lämpar sig för operatörer, montörer, ledare och tekniker. Det är en grundkurs som ger deltagarna en bra grundläggande förståelse för avvikelsehantering & problemlösning.

Utförande

Utbildningen genomförs i kundens lokaler för upp till 15 deltagare. Vi blandar teoretiska delar med praktiska övningar.