Rotorsaksanalys Utbildningspaket 2

1,450kr exkl. moms

Vill du betala via faktura? Använd denna länk och fyll i formuläret

Vill du betala med betalkort? Använd knappen nedan:

I det andra utbildningspaketet inom området Rotorsaksanalys har vi kombinerat ytterligare verktyg som breddar era kunskaper. Syftet med de utvalda verktygen är att skapa valmöjligheter för arbetsgruppen. Dessa metoder skiljer sig åt mot de ni redan lärt er i utbildningspaket 1. Vi erbjuder nu ett ledarskapsverktyg för hur man arbetar effektivt med att söka orsaker till ett mänskligt fel. Med hjälp av tydliga riktlinjer kan verksamheten arbeta fram ett förhållningssätt som driver alla anställda mot samma mål. Avvikelser från detta förhållningssätt hanteras med hjälp av verktyget och de företagsanpassade riktlinjerna.

I utbildningspaketet ingår även ett verktyg för kartläggning av problemområden och tänkbara orsaker. Detta verktyg kan med fördel användas utan systemstöd, vilket skapar flexibilitet och engagemang i era arbetsgrupper.

Avslutningsvis har vi även lagt in ett verktyg som ni kan använda längre fram i processen då vi ska söka lösningsförslag till de fastställda orsakerna. Vi har utvecklat kurspaketet till att vara bransch-oberoende.

Precis som i utbildningspaket 1, ingår här även anpassningsbara blanketter och bruksanvisningar som gör det möjligt för er att komma igång direkt efter avslutad utbildning. Utbildningen bygger på den senaste tekniken och är framställd utifrån kursdeltagarens perspektiv. Vi rekommenderar att ni först genomför Rotorsaksanalys Utbildningspaket 1 som ett första steg, innan ni går vidare till detta utbildningspaket.

Med hjälp av Rotorsaksanalys Utbildningspaket 1 och 2 kommer ni att skapa rätt förutsättningar för att kunna driva ert förbättringsarbete i rätt riktning. Ni kommer att arbeta med de inledande stegen för att verkligen undersöka problemet och dess orsaker. Resultatet blir att ni lägger mindre resurser senare i processen och att de åtgärder som förs in, har en bra effekt på verksamhetens störningar.

Nedanför hittar ni en kortare beskrivning av kursinnehållet. Vill ni få mer detaljerad information? Använda denna länk som visar er produktsidan.

Ur innehållet:

 • HERCA (Human Error Root Cause Analysis)
 • Släktskapsdiagram
 • Träddiagram

 

Linnéa Johansson
Linnéa Johansson
Global Logistics Engineer, Scania CV AB
Läs mer
Bra och tydlig genomgång!
Jan Waern
Jan Waern
Konsult, MVV International
Läs mer
Bra upplägg med tydliga exempel.
Ann-Sofie Norling
Processutvecklare, ADMIN Konsult & Support
Läs mer
Tydligt och bra.
Marcus
Servicechef, Företag i Grafiska branschen
Läs mer
Bra!
Föregående
Nästa

Kursinformation:

 • Kursen innehåller frågeformulär
 • Kursen innehåller datamaterial som får laddas ner och användas av kursdeltagaren
 • Kursen kräver registrering (vid fakturaköp hanteras registreringen av Analysverkstan)
 • Vi rekommenderar att ni först genomför Rotorsaksanalys Utbildningspaket 1, innan ni går vidare till detta utbildningspaket
 • Efter avslutat kurs erhåller kursdeltagare ett diplom
 • Aktiv tidsåtgång uppskattas till 6 timmar
 • Vi rekommenderar att ni avsätter 1-2 dagar för att på bästa sätt kunna ta del av kursen
 • Språk = Svenska
 • Kursen är avdragsgill om den kan räknas som fortbildning i ditt företag
 • Kursen är tillgänglig i 30 dagar från det att köpet har genomförts

Vill du betala via faktura? Använd denna länk och fyll i formuläret