Rotorsaksanalys Utbildningspaket 2

Komplettera kunskaperna inom området och skapa engagemang i era arbetsgrupper. I detta utbildningspaket får ni lära er ytterligare verktyg som ökar möjligheterna att införa bra och hållbara förbättringar!

På den här sidan ger vi dig specifik information om den valda utbildningen. Läs igenom innehållet och ta del av den media som presenteras nedan för att se om detta är utbildningen för dig eller dina kollegor. Längst ner på sidan kan du läsa mer om hur ni får tillgång till kursmaterialet.

e-learning

Analysverkstans digitala kurser

Vi börjar med lite kort information om formatet för denna utbildning. Detta är en digital utbildning med förinspelat material. Det betyder att du kan genomföra denna kurs när du vill och vart du än är så länge du har tillgång till en internet-uppkoppling. Fördelarna med en digital kurs är flera. Du bestämmer takten själv och kan pausa och repetera avsnitt vid behov. Din kunskapsnivå verifieras löpande med inbyggda frågeformulär.

Till kursen finns nedladdningsbart material som hjälper dig under och efter kurs-genomförandet. I de flesta kurserna finns även övningar som vi först går igenom och som du sedan kan repetera efter behov.

Inledande video

Problemlösning

Arbeta bort störningar

Förbättringsarbete och avvikelsehantering börjar alltid med att skapa förståelse för vad som orsakar problemet. Denna kunskap används sedan för att hitta och föra in lösningar som ger effekt i verksamheten.

Oavsett vilken bransch så är rotorsaksanalys viktigt. I detta arbete används olika metoder baserade på ärendets karaktär och komplexitet. Att känna till och kunna använda ett verktyg är bra men att ha tillgång till flera skapar engagemang och ökar möjligheten för att arbetsgruppen ska lyckas!

Verktyg som ingår i utbildningspaketet

HERCA

5 stars

Hur hanterar vi mänskliga fel?

HERCA (Human Error Root Cause Analysis) översätter vi till rotorsaksanalys vid mänskliga fel.

Med kunskaper i detta ledarskapsverktyg kan vi hitta orsakerna bakom det mänskliga felet.

Släktskapsdiagram

5 stars

Lämna datorn på kontoret

I denna kartläggning bidrar alla i arbetsgruppen. Till skillnad från många andra verktyg genomförs analysen utan systemstöd.

Visualisera era problemområden eller era tänkbara orsaker och prioritera in dem i en logisk ordning.

Träddiagram

5 stars

Välj rätt aktivitet

Vi följer upp valda orsaker genom att värdera effektivitet och genomförbarhet för framtagna åtgärder.

Även här lämnar vi datorn till förmån för mer traditionella arbetsmetoder.

Beskrivning av kursupplägg

I det andra utbildningspaketet inom området Rotorsaksanalys har vi kombinerat ytterligare verktyg som breddar era kunskaper. Syftet med de utvalda verktygen är att skapa valmöjligheter för arbetsgruppen. Dessa metoder skiljer sig åt mot de ni redan lärt er i utbildningspaket 1. Vi erbjuder nu ett ledarskapsverktyg för hur man arbetar effektivt med att söka orsaker till ett mänskligt fel. Med hjälp av tydliga riktlinjer kan verksamheten arbeta fram ett förhållningssätt som driver alla anställda mot samma mål. Avvikelser från detta förhållningssätt hanteras med hjälp av verktyget och de företagsanpassade riktlinjerna.

I utbildningspaketet ingår även ett verktyg för kartläggning av problemområden och tänkbara orsaker. Detta verktyg kan med fördel användas utan systemstöd, vilket skapar flexibilitet och engagemang i era arbetsgrupper.

Avslutningsvis har vi även lagt in ett verktyg som ni kan använda längre fram i processen då vi ska söka lösningsförslag till de fastställda orsakerna. Vi har utvecklat kurspaketet till att vara bransch-oberoende.

Precis som i utbildningspaket 1, ingår här även anpassningsbara blanketter och bruksanvisningar som gör det möjligt för er att komma igång direkt efter avslutad utbildning. Utbildningen bygger på den senaste tekniken och är framställd utifrån kursdeltagarens perspektiv. Vi rekommenderar att ni först genomför Rotorsaksanalys Utbildningspaket 1 som ett första steg, innan ni går vidare till detta utbildningspaket.

Med hjälp av Rotorsaksanalys Utbildningspaket 1 och 2 kommer ni att skapa rätt förutsättningar för att kunna driva ert förbättringsarbete i rätt riktning. Ni kommer att arbeta med de inledande stegen för att verkligen undersöka problemet och dess orsaker. Resultatet blir att ni lägger mindre resurser senare i processen och att de åtgärder som förs in, har en bra effekt på verksamhetens störningar.

Övrig kursinformation:

title divider
Vad kunderna säger

Kurspaketet är helt nytt och HERCA-verktyget har vi inte erbjudit tidigare. Släktskapsdiagrammet och Träddiagrammet är dock uppdaterade kurser där vi samlat in recensioner under åren. Nedanstående är tidigare recensioner från kursdeltagare på dessa utbildningar. 

Tydligt och bra!
Analysverkstan rund logga grön text
Ann-Sofie Norling
Processutvecklare
Bra och tydlig genomgång
Analysverkstan logga rund röd
Linnéa Johansson
Global Logistics Engineer , Scania CV AB
Bra upplägg med tydliga exempel
Rund Analysverkstan AB Logga svart
Jan Waern
MVV International

Missade ni det första utbildningspaketet?

Inga problem. Klicka på länken nedan för att läsa mer om det första utbildningspaketet. Vi rekommenderar att ni börjar med dessa för att sedan bygga på era kunskaper med hjälp av utbildningspaketet som beskrivs på denna sida.

Här kan du beställa utbildningen!

Vi använder "Klarna" som betalningslösning. Välj mellan betalkort eller faktura och registrera din plats för direkt åtkomst.

Om du lägger kursen i varukorgen och betalar med betalkort eller faktura skapas ditt utbildningskonto direkt och du får omgående tillgång till kursmaterialet.

Investera i kunskap

Personlig utveckling = Verksamhetsutveckling

Det är genom människors kunskap företag utvecklas så låt de anställda få personlig utveckling. Ni stärker individen samtidigt som ni ökar möjligheterna för verksamheten.