Minitab Grundkurs

På den här sidan ger vi dig specifik information om den valda utbildningen. Läs igenom innehållet och ta del av den media som presenteras nedan för att se om detta är utbildningen för dig eller dina kollegor. Längst ner på sidan kan du läsa mer om hur ni ansöker till den lärarledda utbildningen

Lärarledda kurser

Lärarledda utbildningar

Vi börjar med lite kort information om formatet för denna utbildning. Detta är en lärarledd utbildning som kan utföras enligt följande:

1) Vi kan utföra utbildningen digitalt via länk där kursledaren håller utbildningen live över nätet.

2) Vi kan utföra utbildningen på plats i kundens egna lokaler eller i en extern lokal enligt kundens önskemål.

Inledande video

Analysera avvikelser

Tidigare avancerade och tidskrävande analyser kan nu genomföras snabbt och enkelt

Många verksamheter har tillgång till data men använder den inte. Anledningarna kan vara flera men bristen på tid och kunskap är ofta två faktorer. Med en bra mjukvara och lite träning kan vi ändra på detta!

instrumentpaneler

Skapa rapporter som är enkla att förstå!

Att skapa en analys är förhållandevis enkelt men att sätta ihop en anpassad rapport som organisationen kan förstå snabbt och enkelt, kräver mer tid och kunskap.

Minitab Grundkurs hjälper er att:

Vad ingår i kursen?

Den här kursen är skapad för att ge kursdeltagaren bra förutsättningar i mjukvaran. Vi fokuserar på uppbyggnad och struktur.  

Kursen består av ett större antal filmer, bilder samt tillhörande text där vi går igenom systemet och dess möjligheter. 

Med hjälp av övningar visar vi på bra analyser som ni kan använda direkt efter avslutad kurs. I kursmaterialet finns även ett kompendium samt en data-fil som kursdeltagaren kan använda under och efter avslutad utbildning.

01.

Inledning

Många använder Excel för att hantera data. Vi visar hur man kan kombinera mjukvarorna. I inledningen visar vi även på vilka inställningar man bör ha i systemet.

02.

Utseende

Det är många funktioner och val som kan användas. Vi visar er strukturen och hur ni hittar till de mest användbara, grundläggande funktionerna i systemet.

03.

Funktioner

Vi har anpassat kursen och visar funktioner som vi anser att ni ska kunna på en grundläggande nivå. Ni får lära er att genomföra en mängd olika analyser.

04.

Använd

Vi lär oss bäst genom att själva utföra. I filmerna visar vi funktionerna samt hur ni använder dem. I kursmaterialet finns sedan data så att ni kan repetera övningarna.

05.

Summering

I slutet av kursen går vi igenom de olika kunskaps-blocken. Ni har då skapat förutsättningarna som krävs för att kunna använda Minitab i er verksamhet.

Ur innehållet

 • Inledning till mjukvaran Minitab
  • Grundläggande fakta om kursen
  • Introduktion till kursportalen
  • Genomgång av kursinnehåll
 • Block 1 – Utseende
  • Menyer
  • Mjukvarans olika vyer
  • Uppbyggnad och struktur
  • Hjälpfunktioner
  • Import / Export av data
  • Grundinställningar
 •  Block 2 – Funktioner
  • Demonstration av statistisk analys enligt följande:
   • Beskrivande statistik
   • Histogram
   • Box-Plot
   • Grafisk summeringsrapport
   • Kontroll av fördelning
   • Hypotestester
   • ANOVA / ANOM
   • Styrdiagram
   • Duglighet
  • Redigering av grafer i Minitab
 • Block 3 – Använd
  • Repetition av funktioner med hjälp av övningar
 • Avslutning
  • Kursen summeras
  • Diplom

För vilka passar utbildningen?

Minitab Grundkurs är en elektronisk utbildning för dig som nyligen har investerat eller funderar på att köpa mjukvaran Minitab. 

Ett nytt program brukar betyda stor tidsåtgång för användaren. Ni ska lära er hur mjukvaran är uppbyggd, vilka funktioner som finns och vad man ska trycka på för att få fram det man söker efter. För dig som vill effektivisera inlärningen och komma igång att använda mjukvaran så snabbt som möjligt, är denna utbildning värdefull.

I den här kursen fokuserar vi inte på de statistiska metoderna (de bakomliggande faktorerna/beräkningarna för varje enskild analys). Denna kurs är mer anpassad för att lära er mer om själva mjukvaran och hur ni kan bearbeta data i programmet. Kursen genomförs i form av inspelade filmer, beskrivande texter och bilder. Utöver detta så har vi infogat övningar som kursdeltagare kan följa och repetera vid behov.

Om man inte redan har Minitab, går det att ladda ner en gratis 30-dagars version på Minitabs hemsida, vilket ger möjlighet att tillämpa det man lärt sig omgående. Det är inget krav att ni har mjukvaran för att genomföra denna kurs, men det underlättar inlärningen.

Övrig kursinformation

course1 free img

Teori

Varje delmoment i kursen inleds med att beskriva metodens syfte. Att lära sig den bakomliggande kunskapen är en förutsättning för att kunna ta till sig verktyget in i den egna organisationen.

course2 free img

Praktik

Teoretisk kunskap är viktigt men det krävs praktisk erfarenhet för genomförandet. För varje verktyg ingår exempel som kursdeltagarens kan ta med sig in i den egna organisationen.

course3 free img

Material

I kurspaketet ingår samtliga mallar för att kunna använda metoden direkt. Ni spar tid och kan fokusera på genomförandet av verktygen, vilket skapar effektivitet i organisationen.

Recensioner från ett kurstillfälle

Vi samlar alltid in recensioner från samtliga utbildningar då detta ger oss bra underlag för hur vi kan förbättra innehållet. Nedan ser ni recensioner från genomförd kurs på SECO Tools. Samtliga kursdeltagare på denna kurs angav att de skulle rekommendera kursen för andra!

Helheten gav en mycket bra bild av innehållet. Användbart!
Analysverkstan rund logga grön text
David
SECO
Första delen av kursen borde alla på företaget gå, det var en "Ögonöppnare"
Analysverkstan rund logga grön text
JP
SECO
Bra övningar, bra engagemang och väldigt givande utbildning!
Analysverkstan rund logga grön text
Fredrik
SECO

Anpassningsbar

Den här kursen är i sitt grundutförande upplagd för en 2-dagars utbildning men kan vid önskemål kortas ner till en endags-utbildning. Om ni redan har en process för avvikelsehanteringen som ni anser vara nöjda med och endast söker verktyg och metoder till befintlig process så kan vi korta ner eller ta bort det inledande steget.

Investera i kunskap

Personlig utveckling = Verksamhetsutveckling

Det är genom människors kunskap företag utvecklas så låt de anställda få personlig utveckling. Ni stärker individen samtidigt som ni ökar möjligheterna för verksamheten.