Rotorsaksanalys Utbildningspaket 2

Komplettera kunskaperna inom området och skapa engagemang i era arbetsgrupper. I detta utbildningspaket får ni lära er ytterligare verktyg som ökar möjligheterna att införa bra och hållbara förbättringar!

Arbeta bort störningar

Förbättringsarbete och avvikelsehantering börjar alltid med att skapa förståelse för vad som orsakar problemet. Denna kunskap används sedan för att hitta och föra in lösningar som ger effekt i verksamheten.

Oavsett vilken bransch så är rotorsaksanalys viktigt. I detta arbete används olika metoder baserade på ärendets karaktär och komplexitet. Att känna till och kunna använda ett verktyg är bra men att ha tillgång till flera skapar engagemang och ökar möjligheten för att arbetsgruppen ska lyckas!

Verktyg som ingår i utbildningspaketet

HERCA

Hur hanterar vi mänskliga fel?

HERCA (Human Error Root Cause Analysis) översätter vi till rotorsaksanalys vid mänskliga fel.

Med kunskaper i detta ledarskapsverktyg kan vi hitta orsakerna bakom det mänskliga felet.

Släktskapsdiagram

Lämna datorn på kontoret

I denna kartläggning bidrar alla i arbetsgruppen. Till skillnad från många andra verktyg genomförs analysen utan systemstöd.

Visualisera era problemområden eller era tänkbara orsaker och prioritera in dem i en logisk ordning.

Träddiagram

Välj rätt aktivitet

Vi följer upp valda orsaker genom att värdera effektivitet och genomförbarhet för framtagna åtgärder.

Även här lämnar vi datorn till förmån för mer traditionella arbetsmetoder.

Vad kunderna säger

Kurspaktetet är helt nytt och HERCA-verktyget har vi inte erbjudit tidigare. Släktskapsdiagrammet och Träddiagrammet är dock uppdaterade kurser där vi samlat in recensioner under åren. Nedanstående är tidigare recensioner från kursdeltagare på dessa utbildningar. 

Tydligt och bra!
Ann-Sofie Norling
Processutvecklare
Bra och tydlig genomgång
Linnéa Johansson
Global Logistics Engineer , Scania CV AB
Bra upplägg med tydliga exempel
Jan Waern
MVV International
Missade ni det första utbildningspaketet?

Inga problem. Klicka på länken nedan för att läsa mer om det första utbildningspaketet. Vi rekommenderar att ni börjar med dessa för att sedan bygga på era kunskaper med hjälp av utbildningspaketet som beskrivs på denna sida.