Rotorsaksanalys

Slösa inte bort resurser genom att jaga orsaker som inte är kopplade till problemet!

Metoder som ingår i paketet

Syftet med Rotorsaksanalys Utbildningspaket 1 är att ge kunskap inom ett antal basverktyg som vi vet ger bra effekt. Samtliga metoder är dessutom enkla att föra in i verksamheten vilket gör att ni kan investera idag och effektivisera redan imorgon! Nedan ger vi en övergripande beskrivning av de verktyg och metoder som ingår i kurspaketet.

5W2H

Med verktyget 5W2H skapar vi en reviderad problembeskrivning som är bättre anpassad efter den interna processen. Tack vare bra struktur och tydligt mål kan arbetsgruppen undvika ett felaktigt fokus från start, vilket bidrar till en lättare hantering av problemet.
Vi ska inte slösa bort resurserna genom att jaga orsaker som inte är kopplade till problemet och med denna metod säkerställer vi att problemet i sig är väl definierat och tydligt för alla i arbetsgruppen!

ishikawa

Ishikawa

Det kanske mest använda verktyget för att hitta orsaker till ett givet problem är Ishikawa-analysen, även känd som Fiskbensdiagram eller orsak-verkan-diagrammet. Med hjälp av bland annat kundrecensioner har vi utvecklat innehållet i kursen och ger nu exempel från flera branscher. Låt arbetsgruppen sätt upp teorier och aktiviteter som tar dem närmare problemets rotorsak. Med hjälp av tillhörande mallar kan ni komma igång och analysera era brister, direkt efter avslutad kurs!

5 varför

5-Varför

Kunskaper inom ett större antal metoder och verktyg är ett kännetecken hos många företag som lyckats väl i sitt arbete med problemlösning och förbättringsarbete. Förutom nödvändig kunskap i verktygen har de även förmågan att se när ett visst verktyg kan användas eller när ett annat passar bättre. 5-Varför är ett enkelt men bra verktyg som vi i många fall använder som komplement då andra verktyg inte riktigt når ända fram till en fastställd orsak.

Fem Frågor För Noll Fel

5QFZD (Fem Frågor För Noll Fel) är en metod som kan ge arbetsgruppen ytterligare uppslag i arbetet med att hitta svagheter i processen. Vi väljer att lägga in detta verktyg i utbildningspaketet eftersom det kompletterar arbetet och säkerställer att arbetsgruppen får fram aktiviteter som tar dem vidare mot ett tänkt lösningsförslag. I kursen ingår även Analysverkstans mall för verktyget och vi förklarar hur olika branscher kan anpassa frågorna efter de processer och arbetssätt som finns.

Struktur

Teori

Varje delmoment i kursen inleds med att beskriva metodens syfte. Att lära sig den bakomliggande kunskapen är en förutsättning för att kunna ta till sig verktyget in i den egna organisationen.

Praktik

Teoretisk kunskap är viktigt men det krävs praktisk erfarenhet för genomförandet. För varje verktyg ingår exempel som kursdeltagarens kan ta med sig in i den egna organisationen.

Material

I kurspaketet ingår samtliga mallar för att kunna använda metoden direkt. Ni spar tid och kan fokusera på genomförandet av verktygen, vilket skapar effektivitet i organisationen.

Vill ni registrera flera kursdeltagare?

Förbättringsarbete fungerar bäst i grupp så låt era anställda utvecklas tillsammans. Är ni flera kursdeltagare och vill beställa mot faktura, använder ni denna knapp.  Genom att välja detta alternativ skapar vi era konton och informerar hur ni kommer igång.

Vad tycker kunderna?

Det här kurspaketet är nytt men bygger på Analysverkstans tidigare kurspaket med namnet Rotorsaksanalys [Grundkurs]. Vi har bland annat tagit till oss kunders recensioner och utvecklat kursen. Nedan kan ni se ett utdrag av tidigare recensioner.

"Rotorsaksanalys (Grundkurs) är ett smart och smidigt verktyg som jag kommer att använda mycket här på jobbet. Kursen är uppdelad i flera kapitel, så man kan sitta och göra kursen i lugn och ro, utan tidspress. Jättebra!"
Mikael Kurtti​
Kvalitet, Fogmaker International
"Kurserna är bra och väl upplagd. Ger en bra grund att stå på för forsat arbete med rotorsaksanalyser. Lätt att själv välja när man ska göra kursen. Bra förstålse hur man ska lägga upp arbetet med rotorsaksanalys."
Jonas Alm
Utvecklingsingenjör, Ringhals
"Formatet passade mig mycket bra, särskilt eftersom man inte behövde göra alla moment samtidigt utan kunde dela upp helt efter som tiden passade. Jag skulle helt klart rekommendera den här kursen till andra"
Camilla Laurell-Elf​
Kvalitet, HKScan

Investera i kunskap

Personlig utveckling = Verksamhetsutveckling

Det är genom människors kunskap företag utvecklas så låt de anställda få personlig utveckling. Ni stärker individen samtidigt som ni ökar möjligheterna för verksamheten.

Det här kurspaket leder till ökad förståelse för avvikelsehantering och problemlösning. Med andra ord kommer era Kvalitetsbristkostnader att minska.