Vad innebär Yellow-Belt

Vad innebär Yellow-Belt

Det här är det andra inlägget i serien om “Six-Sigma” konceptet. Har du inte tagit del av det första inlägget i serien rekommenderar jag dig att först läsa det för att sedan återkomma hit och ta del av informationen tillhörande Yellow-Belt. Du hittar länken till det första inlägget här “Six-Sigma konceptet – Del 1“.

Syftet med denna serie inlägg är att ge dig bättre förståelse för konceptet som helhet och dessutom styra dig till rätt nivå för din nuvarande situation. På grund av det är det bra om du har tagit till dig kunskaperna i tidigare inlägg innan du går vidare.

Yellow-Belt

Innehållsförteckning

Grundläggande fakta om Yellow-Belt

Intresserad av problemlösning och vill bygga kunskaper utifrån ett välkänt koncept som fungerar i olika branscher, då är Six-Sigma något för dig. Yellow-Belt ger kunskaper inom så väl metodiken som tillhörande kvalitetsverktyg och är ett utmärkt val att börja med.

Det här inlägget kommer att fokusera på rollen som Yellow-Belt och vi beskriver vad du kan förvänta dig utifrån en utbildning på denna nivå men vi beskriver även arbetsuppgifter som kommer efter själva kompetensutvecklingen.

Grunderna inom konceptet lägger basen för verksamhetens möjligheter att lyckas inom Six-Sigma. Arbetet med konceptet beskrivs ibland som fokuserade projekt-insatser, utförda av högt utbildade experter inom området.

Till en viss del stämmer beskrivning men det är inte hela sanningen. Ett företag som vill bli framgångsrikt inom Six-Sigma måste kombinera expertis utbildning för nyckelpersoner men samtidigt se till att företagets medarbetare förstår konceptet som helhet. Detta hanteras genom att medarbetarna får grundläggande kunskaper, liknande Yellow-Belt.

sixsigma

Varför välja en Yellow-Belt nivå att börja med?

Det spelar ingen roll hur stora kunskaper du har inom utvalda kvalitetsverktyg om du inte kan sätta dem i sitt sammanhang. Den grundläggande informationen ger dig rätt förutsättningar att förstå konceptets innebörd och hur tillhörande projekthanterings-modell är uppbyggd. När du har fått en helhetsbild över vad konceptet går ut på och hur du arbetar effektivt i de olika delarna så blir det lättare att ta till sig de mer avancerade kunskaperna.

Genom att lära dig hur du ska tänka och hantera olika situationer, blir du effektivare och kan ta tillvara på kompetens i senare steg på ett bättre sätt. Det finns inga genvägar!

Förkunskaper och erfarenhet

Det är helt klart fördelaktigt om du själv har varit deltagare i olika förbättringsgrupper, drivna av Green-Belets eller Black-Belts innan du själv tar dig an dessa uppgifter. Rekommendationen är alltså att du först genomför Yellow-belt utbildningen, är med i verksamhetens förbättringsinitiativ som gruppdeltagare och arbetar med konceptet. När du har fått erfarenhet från dessa situationer kan du med fördel gå vidare mot nästa nivå som heter Green-Belt. Du kommer helt enkelt att vara bättre “rustad” för uppgiften.

Vi vill dock passa på att säga att det inte ligger några krav på att du måste göra enligt ovanstående. Du kan ta Green-Belt eller Black-Belt nivån omgående om du själv och företaget vill. Det viktiga är att du känner dig redo för steget du väljer att börja med.

Utbildningen

Som beskrivs ovan handlar Yellow-Belt nivån om att skaffa sig de grundläggande kunskaperna inom Sex-Sigma. Du ska efter utbildning vara en tillgång i företagets förbättringsarbete och bidra med kunskaper inom metodik och verktyg. Som Yellow-Belt kommer du inte att driva några projekt på egen hand utan vara ledd av företagets Green-Belt samt Black-Belt.

Följande kunskaper är nödvändiga för att nå kunskapsnivån Yellow-Belt och du kan även se i listan nedan hur vi på Analysverkstan löser uppgiften.

Six-Sigma konceptet

Givetvis behöver du få kunskaper om metodiken och stora delar av kunskapsnivån ligger just på att förstå konceptet som helhet. Jämför man med andra utbildningsleverantörer kan man se att större delen av deras erbjudande handlar om just förståelsen för metodiken.

Analysverkstans lösning:

I den här kursen får du lära dig konceptet från grunden med undantag från DMAIC modellen (som vi har valt att skapa en helt egen kurs för). Six-Sigma handlar om så mycket mer än bara en projektmodell och detta kommer du att lära dig i denna kurs, då vi fokuserar på ledarskap, infrastruktur samt problemlösning. Tack vare denna kurs skapar vi rätt förutsättningar för dig att gå vidare mot fördjupade kunskaper inom Six-Sigma.

I kursen får du tydliga exempel på hur du kan bidra till en effektiv problemlösning inom din verksamhet.

DMAIC modellen

Inom Six-Sigma arbetar man strukturerat efter en given projekthanterings-modell vid namn DMAIC. Denna DMAIC modell tillsammans med förståelsen kring Six-Sigma konceptet, brukar vara standard i alla utbildnings-leverantörers utbud kring Yellow-Belt.

Analysverkstans lösning:

Lär dig alla faserna inom den populära projektmodellen som har valts att användas inom Six-Sigma. Vi förklarar steg för steg vad som är viktigt i varje enskild fas och hur man ska agera beroende på vilken roll man har i verksamhetens förbättringsarbete.

I kursen ingår det även en anpassad DMAIC mall för projekthantering, som du kan använda i din verksamhet. Du kommer att vara väl förbered inom dina kommande arbetsuppgifter och tack vare informationen i denna kurs kommer arbetet med DMAIC modellen att vara enkel för dig. Exempelvis kommer du att vara medveten om vad som ska uppfyllas i respektive fas för att ha bästa tänkbara förutsättningar inför nästkommande fas.

dmaic

Processkartläggning

Supplier, Input, Process, Output & Customer) verktyget handlar om enklare processkartläggning. Verktyget brukar normalt inte ingå som en del i Yellow-Belt utbildningen, om du jämför mellan olika utbildningsleverantörer. Processkartläggning överlag erbjuds oftare i senare nivåer så som Green-Belt eller Black-Belt. Ofta via verktyget “Värdeflödes-analys” som är ett verktyg man tagit från verktygslådan i Lean konceptet.

Analysverkstans lösning:

Trots att Yellow Belt handlar om grundläggande förståelse för konceptet, har vi valt att bygga upp din kompetens när det kommer till grundläggande processkartläggning. Vi vet att kunskaper inom detta område ger bättre förutsättningar för dig. SIPOC är ett enkelt verktyg som kan ge stora fördelar för dig och din arbetsgrupp. Dessutom går analysen relativt snabbt att genomföra och bidrar till team-känsla, vilket är en stor fördel när det kommer till förbättringsarbete (som alltid genomförs effektivast i grupp).

Rotorsaksanalys

Rotorsaks-analys är en stor del av vad du kommer att arbeta med efter genomförd utbildning. För att ta fram en lösning som verkligen ger effekt på problemet (rotorsaken) och inte på kundens upplevda symptom, gäller det för dig att få ingående kunskaper i olika verktyg.

Analysverkstans lösning:

Utöver SIPOC utbildningen, väljer vi att inkludera den grundläggande kursen i rotorsaksanalys, eftersom problemlösning utgår ifrån att problemet i fråga är känt för att kunna lösa det. Rotorsaksanalys [grundkurs] består av tre mindre kurser, nämligen Ishikawa diagram (Orsak-Verkan diagram), 5W1H analys samt 5QFZD analysen. Tillsammans ger dessa kurser en bra grund och rätt förutsättningar när det kommer till att finna orsaken till ett givet problem.

Rotorsaks-analys är ett område som du får än mer kunskap inom om du fortsätter dina studier inom området, eftersom det är en viktig del till att få effektivitet i de projekt ni utför i verksamheten.

Statistik

Statistik är en viktig del inom Six-Sigma men på denna nivå begränsas analysdelen till fördel för de grundläggande kunskaperna. Många utbildningsleverantörer har minimerat eller helt valt bort de statistiska delarna eftersom man inte anser att en Yellow-Belts primära uppgift är att hantera data.

Analysverkstans lösning:

Six-Sigma handlar till stor del om struktur och faktabaserade beslut, vilket gör att statistik blir en naturlig del i arbetet. För en “Green-Belt” eller “Black-Belt” är statistiska kunskaper nödvändiga och för att underlätta arbetet finns det idag mjukvaror som kan hjälpa till med beräkningar. Minitab är ett kompakt och enkelt statistikprogram som vi på Analysverkstan kan rekommendera.

Vi ger dig kunskap om mjukvaran och vad du kan göra med den. 

data

Sammanfattning av utbildningen

Sammanfattat kan man säga att du som kursdeltagare kommer att få en stabil grund att utgå ifrån och att du snabbt kan komma in i arbetet med förbättringar. Med hjälp av den grundläggande information, både i DMAIC modellen men även i Six-Sigma konceptet tillsammans med ett antal värdefulla kvalitetsverktyg, kommer du att känna dig förberedd för arbetet i din verksamhet.

Vi uppmanar dig att ta reda på så mycket information som möjligt hos olika utbildningsleverantörer för att du själv ska kunna jämföra alla erbjudanden. Anledningen till att vi gör så är enkelt, vi vet att vi håller ett bra pris och kursinnehåll, fullt jämförbart med andra erbjudanden. Faktum är att vi har kryddat varje enskild kurs med lite mer för att säkerställa ett bra erbjudande.

Arbeta som Yellow-Belt

Låt oss säga att du precis har genomfört Analysverkstans utbildning och blivit diplomerad  “Yellow-Belt”. Vad händer nu?

Det troligaste är att du kommer att fortsätta med dina dagliga arbetsuppgifter. Det är inte troligt att du kommer att fokusera uteslutande på projektdeltagande i olika förbättringsalternativ som Yellow-Belt. Du kommer däremot att vara en viktig deltagare i de projekt som du bli inblandad i och din roll kommer att vara som projektdeltagare. Du ska använda din kunskap om Six-Sigma och om de olika kvalitets-verktyget för att skapa effektiva arbetsmöten. Du bidrar till att rotorsaken hittas och att ni kommer fram till effektiva lösningar. Tack vare dina kunskaper inom projekthanterings-modellen DMAIC kommer du att vara högst delaktig i att sätta strukturen för projektet och därmed även påverka resultatet.

team

Det är inte ovanligt att det finns projektdeltagare som ännu inte har genomfört en utbildningen och därmed saknar de grundläggande kunskaperna och här kommer en viktigt uppgift för dig. Dessa personer har ofta en tendens att skynda sig mot ett lösningsförslag, alltså att ta sig till målet utan att genomföra de viktigt stegen som ger effektivitet. Du vet bättre och måste vara med att övertala dessa personer om att genomföra aktiviteterna strukturerat. Du ser till att använda de verktyg och metoder som finns att tillgå i Six-Sigmas breda verktygslåda.

För att ge dig ett exempel så behöver arbetsgruppen genomföra verktyg för rotorsaks-analys och ni ska göra det på ett strukturerat sätt. Du har i kursen fått information om 3st olika verktyg som kan användas beroende på situation och alla dessa verktyg ger ett bättre utfall än gissningar, magkänsla eller ostrukturerade noteringar.

Rekommendation

Eftersom du har fått möjligheten att vidareutvecklas till Yellow-Belt inom din verksamhet, finns det antagligen en redan fungerande struktur som bygger på Six-Sigma. I så fall så finns det även ett antal Green-Belt, Black-Belt och kanske rent av någon Master Black-Belt inom verksamheten.

Du som har ett intresse för konceptet och tycker om att arbeta i rollen som Yellow-Belt har stor nytta av dessa personer. En rekommendation från oss är att du kontinuerligt diskuterar olika verktyg, metoder, uppgifter med dessa personer för att ytterligare bygga på din kunskapsbank. Det är även ett bra sätt för dig att säkerställa att du använder metoderna på korrekt sätt.

Om du vid ett senare tillfälle är intresserad av att fortsätta din personliga utveckling inom Six-Sigma så är denna interna kompetens helt ovärderlig. Du kommer att få väldigt bra förutsättningar genom att bara använda dig av allt du har lärt dig i denna utbildning.

Vill du läsa mer om Analysverkstans digitala utbildning för Six Sigma Yellow-Belt så kan du använda denna länk som tar dig till produktsidan.

Du kan läsa mer om konceptet Lean Six Sigma på flera inlägg i Analysverkstans blogg. Vi passar även på att länka till Wikipedia som har en del matnyttigt att delge inom området.

Lämna en kommentar