Vad innebär Green-Belt

Vad innebär Lean Six Sigma Green-Belt?

Det här är den tredje delen i serien om “Lean Six-Sigma” konceptet. Har du inte tagit del av de första två inläggen i serien, rekommenderar jag dig att först läsa dessa för att sedan återkomma hit och ta del av informationen tillhörande Green-Belt. Du hittar länken till det första inlägget här Six-Sigma konceptet – Del 1 & till det andra inlägget här, tillhörande Yellow-Belt.

Syftet med denna serie inlägg är att ge dig bättre förståelse för konceptet som helhet och dessutom styra dig till rätt nivå för din nuvarande situation. På grund av det är det bra om du har tagit till dig kunskaperna i tidigare inlägg innan du går vidare.

Green-Belt

Innehållsförteckning

Grundläggande fakta om Green-Belt

En utbildad Green-Belt är otroligt värdefull för verksamhetens förbättringsarbete. De utgör stommen i konceptet och är de som hjälper och utvecklar företagets Yellow-Belt, samtidigt som de arbetar nära med verksamhetens Black-Belt.

Som Green-Belt har du fått lära dig mer om Six-Sigma metodiken och fått fördjupade kunskaper inom mer avancerade kvalitetsverktyg och analyser. Det är kanske de statistiska delarna som är den största skillnaden mot en utbildad Yellow-belt.

Du som arbetar som Green-Belt är en given projektdeltagare i de större förbättringsprojekt som drivs av verksamhetens Black-Belt men du kan även ta på dig rollen som projektledare för mindre förbättringsprojekt. Statistikkunskaperna som du får i samband med utbildningen kommer att hjälpa dig och din arbetsgrupp att skapa fakta, vilket är en av nycklarna i arbetet med Six-Sigma.

När kan det vara lämpligt att genomföra en Green-Belt utbildning

Green-Belt är steget som kommer efter Yellow-Belt nivån. Du som har läst inlägget om Yellow-Belt vet att denna nivå handlar om de grundläggande kunskaperna inom Six-Sigma och den tillhörande projekthanterings-modellen DMAIC. Green-Belt är steget för dig som tycker att rollen som Yellow-Belt varit intressant och givande men som samtidigt känner att du vill utvecklas än mer inom området.

Den stora skillnaden mellan en Yellow-Belt och en Green-Belt skulle jag påstå ligger i kunskapens kopplade till statistik. Eftersom en Green-Belt ska kunna driva mindre förbättringsprojekt på egen hand tillsammans med en arbetsgrupp, kräver det kunskaper som gör att ni kan få fram faktabaserade beslut. Det är också värdefulla kunskaper att ha när du går in i rollen som projektdeltagare i större förbättringsprojekt, drivna av verksamhetens Black-Belt. 

Det är lättare för den drivande Black-Belt att genomföra korrekta analyser tillsammans med gruppen om det finns flera som har kunskapen att analysera.

Förkunskaper och erfarenhet

Det är fördelaktigt om du varit deltagare i förbättringsgrupper, drivna av Green-Belts eller Black-Belts innan du själv tar dig an dessa uppgifter. Rekommendationen är alltså att du först är med i verksamhetens förbättringsinitiativ som gruppdeltagare och arbetar med konceptet. När du har fått erfarenhet från dessa situationer kan du med fördel gå vidare mot Green-Belt. Du kommer att vara bättre “rustad” för uppgiften.

Vi vill dock säga att det inte ligger några krav på att du måste göra enligt ovanstående. Du kan ta Green-Belt eller Black-Belt nivån omgående om du själv och företaget vill. Det viktiga är att du känner dig redo för steget du väljer att börja med.

Som du kommer att se längre ner i detta inlägg ingår kurserna i Yellow-Belt nivån, även för Green-Belt. Vi har valt att lägga upp utbildningarna i etapper, för att säkerställa att du kan ta utbildningarna i den takt du vill.

Utbildningen

Vi börjar med att säga att alla kurser som ingår i Yellow-Belt utbildningen även ingår i Green-belt utbildningen. Man kan säga att det är ett grundläggande program som du får med dig för att vi ska veta att du har rätt förutsättningar att lyckas väl i din roll.

Ingår i Yellow-Belt utbildningen

  • Six-Sigma konceptet
  • DMAIC
  • Minitab grundkurs
  • Rotorsaksanalys Utbildningspaket 1 [grundkurs]
  • SIPOC

Med dessa 5st separata kurser får du kunskaper som tillsammans kvalificerar dig till en diplomerad Yellow-Belt. Du får de grundläggande kunskaperna inom konceptet Six-Sigma och kommer därmed att förstå arbetets uppbyggnad. I projekten som du deltar i kommer projekthanterings-modellen DMAIC vara bekant för dig och du kommer att bidra i arbetsgruppen på ett positivt sätt.

För att sedan nå en Green-Belt nivå bygger vi på med kurser. Dessa kurser beskrivs nedanför.

Statistikpaket 1

Som vi redan har beskrivit, är statistik en viktig del i arbetet med Six-Sigma. Det handlar om att förstå situationen och kunna avgöra vilket eller vilka alternativ som är mer lämpade än andra. Det räcker inte längre med magkänslan eller gissningar, det krävs “bevis”. Man ska dock komma ihåg att statistik inte handlar om sanningen utan snarare om det mest sannolika. Det kommer alltid att finnas en viss risk i och med statiskt, det kommer vi inte ifrån. 

Om vi vill vara 100% säkra på något så är det helt enkelt inte statistik vi ska använda utan snarare någon form av allkontroll.

Analysverkstan väljer att kalla den statistiska kursen inom Green-Belt utbildningen för Statistikpaket 1. Innehållet i denna kurs kommer att lägga grunden för dig inom de mest använda metoderna. Du kommer att få lära dig statistik från grunden och du kommer att göra det utifrån ett enkelt, användarvänligt upplägg. 

Vi har arbetet mycket med strukturen i denna utbildning för att skapa en kurs som tar bort obehagskänslan som finns hos många människor när man pratar om statistik.

En Green-Belt som arbetar inom ett tillverkande företag kommer frekvent att komma i kontakt med den statistiska analysen “Duglighet” eller “Kapabilitets-studier” som handlar om att förstå hur en process fungerar mot sina ställda krav. Eftersom man inte vet om du arbetar eller inte arbetar inom en tillverkande industri är det många utbildningsföretag som introducerar denna analys i sin Green-Belt utbildning för att säkerställa kunskaper kring denna metod.

Duglighet

Analysen är relativt omfattande och kräver en separat kurs. I den här kursen får du inte bara lära dig att genomföra och tolka en duglighets-studie utan du får även lära dig de begrepp som används inom analysen. Eftersom analysen i sig själv är komplicerad med en hel del beräkningar har vi valt att genomföra den med hjälp av statistikprogrammet Minitab. Dessutom ingår det mallar i Excel-format som du kan använda fritt inom din verksamhet.

Styrdiagram

Styrdiagram är ett annat mycket användbart verktyg som du antagligen kommer att komma i kontakt med. Med hjälp av ett Styrdiagram kan du avgöra om en process är stabil eller inte, vilket är förutsättningen för att genomföra många av de andra analyserna inom Six-Sigma. Utan denna kunskap finns det risk att du och din arbetsgrupp fattar felaktiga beslut.

Kursen går igenom olika Styrdiagram beroende på vilken data du har. ibland har du attributdata och ibland har du variabel-data och du behöver förstå vilket diagram som du ska använda för att kunna tolka utfallet på korrekt sätt. Vi använder Minitab i denna utbildning eftersom programmet har inbygga varningsfunktioner som hjälper dig att tolka utfallet på korrekt sätt. 

Har du inte mjukvaran i din verksamhet så länkar vi till en sida där du kan ladda ner en gratis testperiod om 30-dagar. Denna testperiod kan du använda till utbildningen och får på så sätt även prova mjukvaran fullt ut för att sedan kunna ta ställning till ett inköp eller inte. Analysverkstan säljer dock inte mjukvaran men kan naturligtvis hjälpa dig vidare till rätt ställe.

Rotorsaksanalys är även det ett mycket viktigt begrepp inom Six-Sigma. Du som är Yellow-Belt sedan tidigare har blivit introducerad till rotorsaksanalys via 3st olika verktyg. Dessa tre verktyg kan jämföras med vad du normalt sätt får lära dig inom en Green-Belt utbildning, från någon annan utbildningsleverantör.

Rotorsaksanalys Utbildningspaket 2

Rotorsaksanalys är även det ett mycket viktigt begrepp inom Six-Sigma. Du som är Yellow-Belt sedan tidigare har blivit introducerad till rotorsaksanalys via 3st olika verktyg. Dessa tre verktyg kan jämföras med vad du normalt sätt får lära dig inom en Green-Belt utbildning, från någon annan utbildningsleverantör. Här bygger vi på med ytterligare verktyg inom området:

Släktskapsdiagram & Träddiagram

Vi känner att detta område (rotorsaksanalys) är så pass viktigt att vi vill ge dig bästa tänkbara förutsättningar i din roll som Green-Belt. Med hjälp av verktyget Släktskapasdiagram får du ytterligare en metod till att hitta rotorsaken till ett angivet problem. Om du sedan använder Träddiagram så kan du ta fram och prioritera lämpliga åtgärder för den orsaken du hittade i Släktskapsdiagrammet. Fördelen med dessa två verktyg är att det kan genomföras utan dator. Du får alltså två metoder som skiljer sig åt när det kommer till genomförande och det är positivt eftersom du kan variera dessa i din arbetsgrupp för att skapa engagemang.

Processkartläggning

Processkartläggning är ett annat begrepp som normalt sätt brukar ingå i Green-Belt utbildningarna. Det finns en hel del olika verktyg inom detta område, allt ifrån enklare metoder till mer avancerade. Det viktiga är att hitta en metod som är lämplig för dig som Green-Belt.

SWOT

SWOT analysen är en enklare analys som du kan använda tillsammans med arbetsgruppen för att kartlägga den aktuella processen. Denna metod kan ge viktig input till ert arbete och skapa en generell förståelse inom gruppen över den process som ni ska förbättra. Det finns andra, mer avancerade metoder men vi har valt att spara dem till senare och anledningen är att du och din grupp inte kommer att behöva de mer avancerade metoderna i de mindre förbättringsprojekten. 

När du deltar i större initiativ så kommer företaget Black-Belt att introducera dig till andra metoder och när du själv väljer att utbilda dig vidare inom området kommer du att få kunskaper om dessa. Nu, när du ska verka som Green-Belt, räcker det bra att kunna SWOT analysen.

Sammanfattning av utbildningen

Sammanfattat kan man säga att du som kursdeltagare kommer att få bra grundläggande kunskaper inom Six-Sigma men där du även bygger på med mer avancerade metoder och verktyg. Statistik delen blir en viktig kunskap för ditt kommande arbete och vi har lagt ner mycket omsorg på att skapa en statistik kurs som är användarvänlig och uppbyggd med stor tydlighet. Vi vet att många drar sig från att läsa statistik men vi kan lova dig att det är enkelt och roligt om du väljer att gå denna utbildning.

Vi uppmanar dig att ta reda på så mycket information som möjligt hos olika utbildningsleverantörer för att du själv ska kunna jämföra alla erbjudanden. Anledningen till att vi gör så är enkelt, vi vet att vi håller ett bra pris och kursinnehåll, fullt jämförbart med andra erbjudanden. Faktum är att vi har kryddat varje enskild kurs med lite mer för att säkerställa ett bra erbjudande.

Ett förtydligande: Du som köper kursen “Green-Belt” får alltså tillgång till samtliga kurser inom Yellow-Belt paketet samt de kurser som vi beskriver ovanför i detta inlägg. Totalt sätt kommer du att få tillgång till 10st separata kurser. När du genomfört dessa kurser samt fått godkänt på din inlämningsuppgift (mindre projektdokumentation enligt DMAIC som visar på dina kunskaper inom området), blir du diplomerad Green-Belt.

Arbeta som Green-Belt

Låt oss säga att du precis har genomfört Analysverkstans utbildning och blivit diplomerad  Green-Belt. Vad händer nu?

Det är troligt att du kommer att få delta i olika förbättringsinitiativ mer frekvent än tidigare. Du kommer att vara delaktig som projektdeltagare men även som projektledare. Tillsammans med din kollegor kommer ni att utvärdera olika projektförslag och skapa faktabaserade beslut som driver er verksamhet framåt.

Du blir en viktig kugge i verksamheten och kan med hjälp av dina nya kunskaper få en positiv utveckling som hjälper dig växa i verksamheten men även som person.

Det är inte ovanligt att det finns projektdeltagare som ännu inte har genomfört en utbildningen och därmed saknar de grundläggande kunskaperna och här kommer en viktigt uppgift för dig. Dessa personer har ofta en tendens att skynda sig mot ett lösningsförslag, alltså att ta sig till målet utan att genomföra de viktiga stegen som ger effektivitet. Du vet bättre än så och måste förklara för dessa personer att genomföra aktiviteterna strukturerat. Du ser till att använda de verktyg och metoder som finns att tillgå i Six-Sigmas breda verktygslåda.

För att ge dig ett exempel så behöver arbetsgruppen genomföra verktyg för rotorsaks-analys och ni ska göra det på ett strukturerat sätt. Du har i kursen fått information om 4st olika verktyg som kan användas beroende på situation och alla dessa verktyg ger ett bättre utfall än gissningar, magkänsla eller ostrukturerade noteringar.

Statistiken blir en viktig tillgång

Statistiken blir din “bästa kompis” från och med nu. Du kommer att finna styrkan i att använda statistik eftersom den kan ge dig fakta som gör att arbetsgruppen kan ta de bästa besluten, redan från start.

Att presentera fakta som bygger på statistiska beräkningar ger dig även en trygghetskänsla. Det ska mycket till för att någon ska kunna ifrågasätta arbetsgruppens beslut och du tillsammans med din grupp kan vara lugna med det resultat ni presenterar.

Oavsett om du använder statistik eller inte, ska resultatet presenteras, eller hur? Om du väljer att inte kontrollera och beräkna din data med hjälp av olika beräkningar kommer du själv att få stå för det resultat som presenteras. Om du istället använder dina nya kunskaper och genomför kontrollerna, blir sannolikheten för misstag, betydligt mindre.

Rekommendation

Eftersom du har fått möjligheten att vidareutvecklas till Green-Belt inom din verksamhet, finns det antagligen en redan fungerande struktur som bygger på Six-Sigma. I så fall så finns det även ett antal Yellow-Belt, Black-Belt och kanske rent av någon Master Black-Belt inom verksamheten.

Du som har ett intresse för konceptet och tycker om att arbeta i rollen som Green-Belt har stor nytta av dessa personer. En rekommendation från oss är att du kontinuerligt diskuterar olika verktyg, metoder, uppgifter med dessa personer för att ytterligare bygga på din kunskapsbank. Det är även ett bra sätt för dig att säkerställa att du använder metoderna på korrekt sätt.

Om du vid ett senare tillfälle är intresserad av att fortsätta din personliga utveckling inom Six-Sigma så är denna interna kompetens helt ovärderlig. Du kommer att få väldigt bra förutsättningar genom att bara använda dig av allt du har lärt dig i denna utbildning.

Om du vill läsa mer om konceptet Six Sigma så kan ni läsa Analysverkstan övriga blogg-inlägg. Vi kan även passa på att länka till Wikipedia som har en del matnyttigt inom området.

Lämna en kommentar