Vad är kvalitet?

Vad är kvalitet?

Vi hör ofta ordet ”kvalitet” i olika sammanhang men är det självklart vad ordet egentligen betyder? I det här inlägget kommer vi att diskutera begreppet kvalitet ur olika synvinklar i förhoppning om att ge dig en tydligare bild över vad det faktiskt innebär.

Vi kommer att beskriva kvalitet med hjälp av en historia.

Du är på väg till stormarknaden för att se om det finns några bra gummistövlar att få tag i. Du har nämligen planerat att åka iväg till din sommarstuga i några dagar för att röja lite bland snåren. De gamla stövlarna hade tyvärr gjort sitt och för att undvika blöta, kalla fötter, ansåg du att det var lika bra att investera i ett par nya stövlar innan resan.

Väl på stormarknaden inser du till din stora förtjusning att de har ett brett sortiment av stövlar, allt från billiga stövlar med märken eller tillverkare du inte känner till mer kända tillverkare där prisbilden är högre. Den stora frågan blir nu vilka stövlar ska du välja och varför?

kvalitet i köpcentrum

Innehållsförteckning

Kvalitet i privatlivet

Efter mycket diskussion med säljaren på stormarknaden och en del ”Googlande” kommer du fram till att det inte är värt att chansa på de mer okända märkena. Du väljer att betala ett något högre pris med resonemanget att de nya stövlarna kommer att hålla i flera år framöver och att kostnaden fördelat på livslängden därmed blir lättar att ta till sig. Du köper stövlarna och beger dig iväg mot sommarstugan som ligger på landet, långt ifrån stormarknader och vimlet i staden.

sommarstuga

Nästkommande dag kliver du upp tidigt för att ge dig ut bland snåren. Vid lunchtid börjar du märka att fötterna känns kalla, till och med lite blöta. Du sätter dig ner för att undersöka stövlarna och till din stora förvåning ser du att bägge stövlarna har spruckit i sömmen och vatten kan ta sig in. 

I det här läget är det tur att du befinner dig ute på landet där ingen kan höra dig eftersom det blir en relativt lång ramsa med svordomar. Bland mindre lämpliga fraser och ord säger du även följande ”Vad är det för ski* kvalitet på de här stövlarna egentligen”.

Hmm, kvaliteten på stövlarna lever alltså inte riktigt upp till dina förväntningar. Du hade räknat med att stövlarna skulle hålla i flera år. Du tog för givet att de skulle hålla under helgens vistelse i sommarstugan, det var därför du valde att betala ett högre pris för dem.

Vad är kvalitet? Vi kan redan nu ana att kvalitet har med kostnader att göra men inte som en enskild faktor utan snarare kopplat till dina egna förväntningar.

Vi fortsätter historien för att se om vi kan utveckla begreppet mer

Strax innan du gav dig iväg till stugan pratade du med en gammal bekant som var på väg att köpa ny gräsklippare.  Du tipsade honom om en klippare som du själv hade köpt 3 år tidigare. Det var en billigare modell som du köpte för att ha ute vid stugan. 

Du berättade för din bekant att klipparen var tänkt att klara av den första sommaren, för 3 år sedan. Tanken var nämligen att du skulle investera i en riktig värsting-klippare men var tvungen att spara ihop pengar och hade därför valt denna, enklare modell av helt okänt märke. Den avsevärt billigare klipparen visade sig fungera väl och du berättade nu för din bekant att det inte hade blivit någon ny värsting-klippare, eftersom den billiga modellen fortfarande gav ett utmärkt resultat.

kvalitet på gräsklippare

Återigen så är priset av intresse med det är kopplat mot en förväntning som du upprättat i samband med köpet. Enligt dig var det hög kvalitet på klipparen, tack vare ett lågt inköpspris men även att den gav ett bra resultat över lång tid.

Du hade inte förväntat dig ett dåligt resultat eftersom du hade för avsikt att använda den över en säsong men att den skulle ge dig resultat under flera år, var inte med i dina förväntningar. Denna kombination gjorde att du ansåg att det var hög kvalitet och så pass att du faktiskt rekommenderade den till en person som du känner.

Fram tills nu har det handlat om kvalitet för dig som privatperson men finns det några skillnader när det kommer till yrkeslivet? Vi fortsätter nu historian men ur ett annat perspektiv.

Kvalitet i arbetslivet”

Helgen är över och du har kommit tillbaka från sommarstugan. Det är arbetsveckan igen och måndags-morgonen börjar med ett kundmöte. Det är ett möte som du har planerat inför under en längre tid och som är av stor vikt för dig och den verksamhet du verkar inom. Det är en ny potentiell kund för verksamheten som vill gå igenom upplägget av det kommande samarbetet med dem.

Verksamheten som du är anställd på är experter inom skärande bearbetning och kunden som du ska träffa vill ha hjälp med tillverkningen av ett ventilhus. Produkten är relativt komplex med flera kritiska egenskaper, en del av dem klassas som säkerhets kritiska egenskaper. När mötet är genomfört och ni har signerat ett kontrakt säger kunden till dig att de valde er verksamhet ur ett kvalitets-tekniskt skäl.

För att försöka få lite mer detaljerad information från kunden använder du tillfället att berätta om din vistelse i sommarstugan och kvalitén på de stövlar du köpt. När du har berättat din historia märker du att stämningen är lättsam och enkel och bestämmer dig därför av be kunden utveckla vad de menade med kvalitets-tekniska skäl.

Avgörande faktorer

Kunden säger att de har varit i kontakt med flera verksamheter i frågan om affären men att ingen av konkurrenterna har gett samma intryck som ni. Det var den sammansatta bilden av företaget, dess process, tidigare uppdrag och attityd till dem som kund, som fick dem att välja ert företag.

Inför detta arbetsmöte hade du frågat efter ritningar. Du hade kontrollerat maskinparken för att hitta en lämplig process för den nya produkten. Vidare hade du tagit fram processens duglighets index för andra kritiska egenskaper, jämförbara med kundens produkt. Till mötet hade du även bokat in den bästa tänkbara lokalen och förberett den teknik som ni skulle använda under arbetsmötet.

Kunden blev väl mottagen på utsatt tid och visades in i konferensrummet. Väl inne i konferensrummet hade du börjat med företagets introduktions video som visade en överblick av företagets utveckling, från uppstarten tills idag. 

Prisbilden som var något högre är konkurrenternas kunde enkelt förklaras av den nya moderna maskinparken som säkerställde en stabilare process, jämfört med de som hade äldre process-block.

All denna förberedelse visade på flera positiva faktorer. En del av dessa faktorer kanske var krav från kunden, andra var förväntningar men säkerligen fanns det faktorer som kunden inte tänkt på men som upplevdes som positiva. Faktorerna tillsammans gav tillräcklig trygghet för kunden och fick dem att välja er framför andra alternativ.

Det är upp till användaren att avgöra vad kvalitet är för dem!

Du kan tycka att något håller hög kvalitet men andra människor skulle kanske säga att det inte gör det och det beror på varje individs förväntningar.

Det här betyder att vi som företagare måste arbeta aktivt med att kartlägga våra kunders förväntningar på varje enskild produkt eller tjänst. Du kan påverka kvalitén i din verksamhet, på dina tjänster och produkter genom att arbeta med service, hållbarhet, pris, säkerhet, information och flera andra faktorer.

Du kan däremot inte säga att kvalitén på det ni erbjuder är hög om ni inte har belägg för det. Dessa belägg ska komma från människor som har använt era tjänster. Har du inte denna bekräftelse kan du inte skriva att ni erbjuder hög kvalitet, utan får istället säga att ni arbetar effektivt med att optimera er kvalitets-nivå. Beskriv vad ni gör för att kunden ska kunna känna sig trygg i sitt beslut och se till att de får sina förväntningar uppfyllda.

Analysverkstan

Vi vet att kvaliteten på våra elektroniska utbildningar är bra och att kvalitén är hög och det vet vi inte för att vi tycker det, utan för att våra kunder talar om det för oss. Vi vet även att vi har produkter som ännu inte har ”kommenterats” av tillräckligt många kunder. Kvalitets-nivån på dessa är alltså ännu okänd. 

Vi ser möjligheter i detta och försöker samla in information om vilka förväntningar som finns kopplade till dessa produkter. Arbetar vi hårt kommer vi också få bekräftelser för detta, vilket kommer att resultera i att även dessa produkter kan anses som kvalitets-säkrade.

Analysverkstans elektroniska utbildningar

Vad är kvalitet, när det kommer till E-kurser? Analysverkstans kunder ser att de elektroniska kurserna är kostnadseffektiva jämfört med våra konkurrenter. De får bra information om vad en E-kurs innebär innan det ansluter sig till ett köp eftersom vi har säkerställt att informationen finns tillgänglig på företagets hemsida. Skulle de sakna information är det enkelt att kontakta oss och vi står alltid redo att hjälpa dig.

När kunden har tagit steget och bestämt sig för att genomföra en utbildning blir de guidade via inköpsprocessen fram till hur de kommer igång med sin utbildning. Kunden kan välja flera olika betalsätt vilket även detta underlättar deras beslut.

När kunden är klar med sin utbildning har de skaffat sig de kunskaper de önskat och förväntat sig och dessutom har processen varit roligt, omväxlande och intressant. Kunderna har beskrivit för oss att flexibiliteten ger positiv energi i den lärande processen. Att de slipper resa iväg från arbetsplatsen eller hemmet samt att de kan undvika hotell-kostnader, ger även det en positiv effekt.

Slutligen diplomeras kunden vilket intygar att de tagit in den kunskapsnivån som vi kräver och det ger även kursdeltagaren bekräftelse att de kan leva upp till ställda förväntningar.

Allt det här låter naturligtvis positivt och vi är väl medvetna om att det är enkelt för oss att skriva det här men faktum är att det inte är information som kommer från oss, utan från de människor som har genomfört utbildningarna.

Hur kan vi veta allt det här?

Vi frågar våra kunder så snart de har genomfört en kurs och vi frågar vad som har varit positivt men även om de ser några förbättringsmöjligheter. Vad är kvalitet, är helt enkelt frågan vi ställer. Utan kunskap om hur du kan förbättras kommer du få svårt att behålla kvalitetsnivå i det du gör. Du måste våga fråga kunden om hur de upplever det som ni erbjuder.

Var det kvalitet på det här inlägget?

Jag kan tyvärr inte skriva att det som du precis har tagit del av är av hög kvalitet och anledningen vet du redan, eftersom du har tagit del av innehållet. Min förhoppning är naturligtvis att det håller hög kvalitet och vi har arbetat med faktorer som vi tror att just du skulle uppskatta. 

Vi har bland annat delat upp texten i mindre block och placerat en del lättsammare bilder i texten. Detta gör att du kan ta del av innehållet på ett bra sätt. Detta skapar förutsättningar som gör det troligare att du läser igenom hela innehållet.

Vi har även byggt upp förklaringen med hjälp av en historia eftersom det är troligare att du får inspiration att ta del av hela historien och förhoppningsvis kan du relatera till saker som hänt dig själv.

Om du gillade det här inlägget så tror jag att du skulle uppskatta Verkstadsbladet. Det är en automatiserad, kostnadsfri serie, som skickas ut via mejl till alla som är intresserade att vara med. Om du vill vara med (vilket jag hoppas att du vill) så kan du använda denna länk. Fyll i uppgifterna så ser vi till att du får ta del av alla tips & trix som vi samlat på oss.

Nyttiga länkar inom området

Lämna en kommentar