Analysverkstans systemstöd

Vi har för tillfället två stycken produkter att erbjuda och mellan dessa produkter finns en gemensam nämnare, nämligen Analysverkstans systemstöd.

Den här sidan visar systemstödets två funktioner som separata block eftersom våra kunder själva väljer om behovet finns för bägge funktionerna eller endast en av funktionerna. Är ni intresserade och vill veta mer, fyller ni i formulär längst ner på denna sida. Vi återkommer till er inom kort!

Avvikelsehantering

Projekthantering

Avvikelsehantering är något som alla industrier arbetar med och det är i de allra flesta verksamheter ett viktigt mått på kvalitetsutfallet. Tyvärr är det fortfarande många verksamheter som sköter denna hantering via “papper och penna” metoden eller något egenkomponerat Excelblad och det ger begränsningar. Nedan finner ni en produktvideo som ger er en grov bild över vad systemstödet kan hjälpa er verksamhet med.

Projekthanterings systemet hanterar inte enbart dokumentationen utan även hela projektorganisationens utfall på ett ovärderligt sätt.  Varje gång ett nytt projekt rapporteras så skapas även information till uppställda nyckeltal. En deltagare i ett specifikt projekt kanske enbart är intresserad av det aktuella projektet medans en avdelningschef vill se avdelningens utfall. En person i ledningsgruppen kanske är intresserad av hela organisationens projektutfall och specifik hur mycket pengar som man hittills har sparat. Oavsett vilket så ger oss systemet detta i realtid!

Använder ni vårt systemstöd för avvikelsehantering så får ni följande fördelar:

 • Loggning kan enkelt ske på alla verksamhetens avvikelser.
 • Uppföljningen sker automatisk och i realtid vilket möjliggör korrekta bedömningar från statistiken.
 • Alla medarbetare i verksamheten har överblick över ärendena, utfall och trend.
 • Resursomfattningen blir tydligare än om man arbetar utan systemstöd.
 • Kvalitetsbristkostnader blir tydliga.
 • KPIer och ledtider hanteras med automatik.

Använder ni vårt systemstöd för projekthantering så får ni följande fördelar:

 • Loggning kan enkelt ske på alla verksamhetens projekt.
 • Uppföljningen sker automatisk och i realtid vilket möjliggör korrekta bedömningar från statistiken.
 • Alla medarbetare i verksamheten har överblick över projekt, utfall och trend.
 • Resursomfattningen blir tydligare än om man arbetar utan systemstöd.
 • Kvalitetsbristkostnader blir tydliga.
 • KPIer och ledtider hanteras med automatik.

Intresserad av att veta mer?

Är ni intresserade av att veta mer om Analysverkstans systemstöd? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort!