Information om drift och underhåll

Driftinformation

_________________________________________________________________________________

2019-03-31 (kl 16:00) Systemet fungerar störningsfritt och vi har inga avvikelser att rapportera. Har du problem med hemsidan, utbildningsportalen eller Informationsbanken ber vi dig att rapportera in detta omgående så att vi kan hjälpa dig.

_________________________________________________________________________________

2019-03-31 (kl 13:00) Vi har ett problem med webbläsaren ”Safari”. Om ni använder Safari som webbläsare är risken att viss funktionalitet på hemsidan krånglar. Vi har bland annat sätt att menyn längst upp på startsidan inte fungerar som tänkt. Om man drar muspekaren över menyn ska undermenyer visas, men används Safari visas ibland inga undermenyer. 

För kursdeltagare finns det andra problem. I slutet av en lektion förekommer det ibland att ett prov ska genomföras. Använder ni Safari som webbläsare är risken att ni inte kan starta provet. Detta gör att ni inte kommer vidare i utbildningen.

Tillfällig lösning:

Använder ni någon annan webbläsare fungerar samtliga funktioner. Vi har testat med Google Chrome, Internet Explorer samt Microsoft Edge.

Rotorsak:

Combine JavaScript files combines your site’s internal, 3rd party and inline JS reducing HTTP requests. Not recommended if your site uses HTTP/2

Långsiktig lösning:

Inställningarna (optimeringarna) har nu tagits bort och tester visar att sidan fungerar, oavsett val av webbläsare.

Status: Systemet fungerar störningsfritt och vi har inga avvikelser att rapportera.

_________________________________________________________________________________

2017-05-04 (kl 23:00) Systemet fungerar störningsfritt och vi har inga avvikelser att rapportera. Har du problem med hemsidan, utbildningsportalen eller Informationsbanken ber vi dig att rapportera in detta omgående så att vi kan hjälpa dig.

_________________________________________________________________________________

2017-05-04 Vi har för tillfället mindre störningar i kundportalen. De som har köpt en e-kurs och loggar in på sin utbildningsportal samt väljer “Mina Kurser” kommer att se en sida som saknar struktur. Samma sak är det om man går vidare in mot en specifik utbildning. Du som kursdeltagare kan fortfarande öppna varje kurs samt lektion och väl inne i utbildningen fungerar systemet. Vi arbetar tillsammans med en 3:e part för att lösa problemet och räknar med att allt ska vara återställt inför nästkommande arbetsvecka.

Problemet grundade sig i en miss vid en av hemsidans uppdatering. Nu ska systemet fungera störningsfritt igen och skulle du fortfarande ha problem, ber vi dig att rapportera detta så snart du kan.

Status: Åtgärdad

_________________________________________________________________________________

2017-04-10: Vi har för tillfället problem med videofilmerna i de elektroniska kurserna. Vi känner till buggen och arbetar med en lösning. Vi räknar med att alla kurser ska fungera som vanligt 2014-04-11. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar. –> Problemet åtgärdades 2017-04-10 kl 19:50 & samtliga kurser och dess lektioner har kontrollerats.

Problemets orsak var en förändring utförd hos en av Analysverkstans underleverantörer. Videofilmerna refererade till http: men leverantören hade uppdaterat systemet till https: utan att meddela om detta.

Status: Åtgärdad


2017-02-09: hade vi en störning i driften. Vi fick dock inte in några rapporter från kund vilket tyder på att ingen drabbats under längre tid. Störningen berodde på en överbelastning hos vår leverantör och för att på ett säkert sätt kunna avhjälpa problemet,stängdes tillgängligheten av en kortare stund.

2017-02-09 15:30- Denial of service-attack mot Apache kluster

Status: Åtgärdad


Underhållsinformation

Vi försöker att planera in underhåll på hemsidan när vi har som minst antal besökare. Normalt sätt sker underhåll på kvällstid eller under helgen och underhållet pågår sällan längre än 30 minuter. Vid större underhåll där hemsidan stängs av under längre tid (över 1-timme) kommer vi att sätta upp information med minst 1 veckas  förvarning.

  • Under vecka 29 kan ledtiden för support ärenden försämras något. Vi har semester och övervakar inte systemet med samma frekvens.  Behöver du komma i kontakt med oss omgående ber vi dig därför att ringa till oss istället. Om det inte brådskar, får du gärna fylla i support formuläret så återkommer vi så snart vi har möjlighet.
Last updated byAnalysverkstan on 2019/03/31