Avvikelsehantering &
Problemlösning

På den här sidan ger vi dig specifik information om den valda utbildningen. Läs igenom innehållet och ta del av den media som presenteras nedan för att se om detta är utbildningen för dig eller dina kollegor. Längst ner på sidan kan du läsa mer om hur ni ansöker till den lärarledda utbildningen

Lärarledda kurser

Lärarledda utbildningar

Vi börjar med lite kort information om formatet för denna utbildning. Detta är en lärarledd utbildning som kan utföras enligt följande:

1) Vi kan utföra utbildningen digitalt via länk där kursledaren håller utbildningen live över nätet.

2) Vi kan utföra utbildningen på plats i kundens egna lokaler eller i en extern lokal enligt kundens önskemål.

Inledande video

avvikelsehantering

Två fokusområden


Vi har delat upp den här utbildningen i två fokusområden. I det första blocket går vi igenom uppbyggnaden av en väl fungerande avvikelsehantering. Vi ger förslag på processer och vad som bör inkluderas för att få en hantering som bidrar till ökad kundnöjdhet och minskade kostnader.

I det andra blocket får man lära sig effektiva metoder och verktyg kring hanteringen av problembeskrivningar och rotorsaksanalyser. Det är vanligt att båda dessa stegen utförs utan verktyg vilket ofta leder till felaktiga slutsatser.

Kursinnehåll

Verktyg och metoder är nödvändiga för att skapa ett strukturerat och effektivt arbetssätt kring avvikelsehanteringen. Dessa metoder och verktyg måste dock sättas i ett sammanhang och knytas ihop med företagets processer för att verkligen kunna göra nytta. Nedan kan ni se innehålls-blocken som utgör denna 2-dagars utbildning.

processflöde

Process

I den här utbildningen ingår det både verktyg och metoder för att skapa ett effektivt arbetssätt kring avvikelsehantering och problemlösning.

I kursens första del får ni ta del av process-förslag som skapar förståelse för viktiga processteg. Ni kan sedan jämföra och avgöra om dessa process-förslag är aktuella för er verksamhet samt hur de skulle kunna användas för att ytterligare förbättra hanteringen.

5W2H Svenska

5W2H

Med verktyget 5W2H skapar vi en reviderad problembeskrivning som är bättre anpassad efter den interna processen. Tack vare bra struktur och tydligt mål kan arbetsgruppen undvika ett felaktigt fokus från start, vilket bidrar till en lättare hantering av problemet. Vi ska inte slösa bort resurserna genom att jaga orsaker som inte är kopplade till problemet och med denna metod säkerställer vi att problemet i sig är väl definierat och tydligt för alla i arbetsgruppen!​

ishikawa

Ishikawa​

Det kanske mest använda verktyget för att hitta orsaker till ett givet problem är Ishikawa-analysen, även känd som Fiskbensdiagram eller orsak-verkan-diagrammet. Med hjälp av bland annat kundrecensioner har vi utvecklat innehållet i kursen och ger nu exempel från flera branscher. Låt arbetsgruppen sätt upp teorier och aktiviteter som tar dem närmare problemets rotorsak. Med hjälp av tillhörande mallar kan ni komma igång och analysera era brister, direkt efter avslutad kurs!

5 varför

5-Varför​

Kunskaper inom ett större antal metoder och verktyg är ett kännetecken hos många företag som lyckats väl i sitt arbete med problemlösning och förbättringsarbete. Förutom nödvändig kunskap i verktygen har de även förmågan att se när ett visst verktyg kan användas eller när ett annat passar bättre. 5-Varför är ett enkelt men bra verktyg som vi i många fall använder som komplement då andra verktyg inte riktigt når ända fram till en fastställd orsak.​

5QFZD produktbild

Fem Frågor För Noll Fel​

5QFZD (Fem Frågor För Noll Fel) är en metod som kan ge arbetsgruppen ytterligare uppslag i arbetet med att hitta svagheter i processen. Vi väljer att lägga in detta verktyg i utbildningspaketet eftersom det kompletterar arbetet och säkerställer att arbetsgruppen får fram aktiviteter som tar dem vidare mot ett tänkt lösningsförslag. I kursen ingår även Analysverkstans mall för verktyget och vi förklarar hur olika branscher kan anpassa frågorna efter de processer och arbetssätt som finns.​

15 misstag gällande problemlösning

HERCA

HERCA är en engelsk förkortning som står för Human Error Root Cause Analysis. På svenska översätter vi detta till Rotorsaksanalys för mänskliga fel. Det saknas ofta metoder för hur vi kan arbeta med mänskliga fel som uppstår i processen, vilket kan leda till felaktiga åtgärder.
Med hjälp av HERCA kan vi undersöka orsakerna bättre och därmed införa lösningar som faktiskt hjälper verksamheten att undvika de mänskliga felen framåt.

course1 free img

Teori

Varje delmoment i kursen inleds med att beskriva metodens syfte. Att lära sig den bakomliggande kunskapen är en förutsättning för att kunna ta till sig verktyget in i den egna organisationen.

course2 free img

Praktik

Teoretisk kunskap är viktigt men det krävs praktisk erfarenhet för genomförandet. För varje verktyg ingår exempel som kursdeltagarens kan ta med sig in i den egna organisationen.

course3 free img

Material

I kurspaketet ingår samtliga mallar för att kunna använda metoden direkt. Ni spar tid och kan fokusera på genomförandet av verktygen, vilket skapar effektivitet i organisationen.

Recensioner från ett kurstillfälle

Vi samlar alltid in recensioner från samtliga utbildningar då detta ger oss bra underlag för hur vi kan förbättra innehållet. Nedan ser ni recensioner från genomförd kurs på SECO Tools. Samtliga kursdeltagare på denna kurs angav att de skulle rekommendera kursen för andra!

Helheten gav en mycket bra bild av innehållet. Användbart!
Analysverkstan rund logga grön text
David
SECO
Första delen av kursen borde alla på företaget gå, det var en "Ögonöppnare"
Analysverkstan rund logga grön text
JP
SECO
Bra övningar, bra engagemang och väldigt givande utbildning!
Analysverkstan rund logga grön text
Fredrik
SECO

Anpassningsbar

Den här kursen är i sitt grundutförande upplagd för en 2-dagars utbildning men kan vid önskemål kortas ner till en endags-utbildning. Om ni redan har en process för avvikelsehanteringen som ni anser vara nöjda med och endast söker verktyg och metoder till befintlig process så kan vi korta ner eller ta bort det inledande steget.

Investera i kunskap

Personlig utveckling = Verksamhetsutveckling

Det är genom människors kunskap företag utvecklas så låt de anställda få personlig utveckling. Ni stärker individen samtidigt som ni ökar möjligheterna för verksamheten.