Quality Promotor

Recensionen nedan skrevs av verksamhetens platschef efter genomfört arbete. Recensionen är hämtad från Daniel Jonssons profilsida på LinkedIn.

Daniel Jonsson (från företaget Analysverkstan AB) gick in i Gnutti Carlo Sweden AB i rollen som Quality promotor med fokus att utveckla och driva verksamhetens Kvalitets-resa.

Arbetet har bidragit till en omorganisation inom kvalitetsavdelningen och att Kvalitetsavdelning nu ger ett tydligare stöd till produktionen. Avvikelsehanteringen följer en effektiv process som säkerställer produktkvalitén mot kunden. Intrycket är att de nya processerna ger resultat och att hela organisationen får inblick i det nuvarande kvalitetsläget.

Analysverkstans insats har under denna tid resulterat i att vi har en effektiv och säker process gällande avvikelser.

Som platschef på fabrik i Kungsör kan jag rekommendera ett samarbete med Analysverkstan och med Daniel Jonsson. Arbetet har bedrivits på ett professionellt sätt och mynnat ut i att vi har ett mycket väl fungerande arbetssätt gällande kvalitet.

Vi ser fördelar i att Analysverkstan erbjuder mer än bara konsultinsatser och vi har även tagit del av andra tjänster så som de elektroniska utbildningarna. Detta har gjort att vi kunnat hålla en högre takt än vad annars skulle varit möjligt.

Som jag ser det kan Daniel bidra i situationer inom kvalitet men även som en drivande projektledare inom andra områden. De har varit en otroligt hektiskt tid att få igenom detta men Daniel har gett oss det stöd vi behöver och varit otroligt engagerad. I samband med att detta projekt gått i hamn så har nu Daniel gått med på att axla rollen som Interim Kvalitetschef tills rekrytering av ny Kvalitetschef är färdig.

Minitab utbildning

Recensionerna nedan kommer från en lärarledd utbildning, genomförd på Migrationsverket i Stockholm.

Några av kommentarerna som kursdeltagarna skrev på utvärderings formuläret:

“En bra introduktion till Minitab. Bra mängd och variation av övningar.”
“Läraren har anpassat utbildningen efter våra förutsättningar & oförutsedda problem på ett mycket bra sätt.”
“Väldigt bra genomfört, strukturerat och pedagogiskt”