Hybridutbildning

Hybridutbildning

Hybridutbildning, “Blended Learning” eller kort och gott mixad utbildning täcker upp gapet hos de som är oroliga för kommunikationssvårigheter i konceptet med elektroniska utbildningar. Analysverkstan har sedan tidigare erbjudit både lärarledda utbildningar och elektroniska kurser. Nu öppnar vi upp möjligheten att kombinera dessa med Hybridutbildning! 

Innehållsförteckning

Vad innebär "Hybridutbildning"?

Det traditionella sättet att genomföra kompetensutveckling på har varit att träffas fysiskt i en lokal och där en eller flera kursledare gått igenom kursmaterialet inför deltagarna. På senare tid har online-kurser (webb-kurser, elektroniska utbildningar, e-kurser som det även kallas) vuxit fram. Båda dessa modeller har sina för- och nackdelar, vilket vi tar upp lägre ner i detta inlägg.

För en del har steget mellan dessa två modeller varit för stort och speciellt innan Corona-pandemin. Många har varit skeptiska kring konceptet med online-utbildning och de traditionell utbildningsföretagen har gjort allt de kan för att skriva ner konceptet. När pandemin slog till i världen blev konceptet dock en lösning för att fortsätt kompetensutvecklingen och därmed fick fler och fler inblick i vad det faktisk betyder att genomföra kompetensutveckling över nätet. Det har visat sig vara ett alldeles utmärkt koncept för väldigt många.

Hybridutbildning är dock en kombination av dessa ovanskrivna modeller. Det handlar om att vissa delar av utbildningen genomförs över webben medans de andra delarna sker på mer traditionellt vis. Det kan exempelvis handla om att de grundläggande delarna i en utbildning sker online medans de mer avancerade delarna sker i klassrum eller över nätet via en live-stream.

Hybridutbildning

För- och nackdelar med de olika modellerna

Lärarledd utbildning (fördelar)

 1. Kommunikationen med kursledaren.
 2. Kommunikationen med kursdeltagare.
 3. Eventuell insyn i andra branscher (beroende på vilka företag som är med på kursen).

Elektronisk utbildning (fördelar)

 1. Kursdeltagaren avgör själv när han/hon ska genomföra utbildningen. 
 2. Kursdeltagaren bestämmer takten och behöver inte ta hänsyn till någon annan.
 3. Det är en självklarhet att kursdeltagaren ska kunna gå tillbaka i kursmaterialet när som helt och ta om vissa utvalda sektioner om man känner sig osäker.
 4. Kursdeltagaren  kan vara tillgänglig på sin arbetsplats och behöver inte resa iväg för att genomföra utbildningen. Man avgör själv vart, när och hur utbildningen genomförs.
 5. Kostnaden för en elektronisk utbildning är betydligt lägre än övriga modeller.

Lärarledd utbildning (nackdelar)

 1. Kursledaren kan enbart hålla ett tempo. Det är troligt att tempot passar en del, men inte alla.
 2. Möjligheten att repetera avsnitt eller delar av utbildningen är svårt då kursledaren måste ta hänsyn till den stora massan.
 3. Ofta tillkommer både rese- och boende kostnader
 4. Kursavgifterna är oftast dyrare än alternativa modeller.
 5. Flexibiliteten för kursdeltagaren är begränsad.

Elektronisk utbildning (nackdelar)

 1. Kommunikationen med kursledaren finns men är mer begränsad (tar längre tid oftast)
 2. Kommunikationen med andra kursdeltagare uteblir (eller är i alla fall mer begränsad)
 3. Ställer högre krav på kursdeltagaren att själv avsätt tid för genomförandet.

Ovan har vi diskuterat modellerna ”Elektroniska utbildningar” och ”Lärarledda kurser” men hur är det då med Hybridutbildning

Fördelarna och nackdelarna kan båda påverkas med att kombinera dessa två modeller. Effekten blir dock att priset påverkas och det ställer något högre krav på utbildningsföretaget att skapa en struktur som passar kursinnehållet. Vi på Analysverkstan tror att denna modell är en bra övergångsmodell för de företag som fortfarande är skeptiska till 100% online baserade utbildningar.

Vi har skrivit ett separat blogg-inlägg som handlar om ”Lärarledda utbildningar VS Elektroniska utbildningar” som du kan läsa via denna länk.

Låter det intressant med Hybridutbildning?

Kontakta oss för att diskutera upplägget på en eller flera kurser. Ni får tillgång till de elektroniska utbildningarna och kan sedan komplettera med läraredda sessioner där vi kommer till er arbetsplats, alternativt där vi håller dessa delar live över webben.

Exempelvis kan det kan handla om en uppföljningsdag där vi går igenom samtliga frågor som ni har tagit fram under tiden som de elektroniska utbildningarna genomförts. Det kan handla om fördjupningar där ni har tagit del av grunderna i form av e-kurser och där vi tillsammans kan fokusera på nästa nivå.

Titta gärna på utbudet som vi erbjuder idag kring elektroniska utbildningar och fundera på hur modellen ”Hybridutbildning” skulle kunna ge er verksamhet ett större värde.

Statistik för konceptet "E-Learning"

Digitala utbildnings-koncept är här för att stanna. Det finns numera en hel del statistik på hur kompetensutveckling öven nätet fungerar och trenden tycks vara positiv. Detta gäller för samtliga digitala koncept så som Hybridutbildning samt digitala kurser med förinspelat material. Vi länkar här till en extern sida som visar statistik kring konceptet ”E-Learning”.

Lämna en kommentar