Har du tid för utveckling?

Har du tid för kompetensutveckling?

Kompetensutveckling är en av de viktigaste aktiviteterna inom en verksamhet. Med personlig utveckling skapar man verksamhetsutveckling! Det är vi människor som på ett eller annat sätt förändrar verksamheter till vad de är just idag. Det är via vår gemensamma kompetens vi göra det.

Trots detta så har vi idag väldigt lite tid över för just kompetensutveckling, vilket känns lite konstigt.

Med dagens höga tempo och kundernas högt ställda krav blir vi allt mer fokuserade att ge kunden vad de vill ha med den utrustning och kompetens som redan finns, istället för att tänka långsiktigt.

Innehållsförteckning

Kompetensutveckling behövs i alla roller

Kompetensutveckling är något som behövs i samtliga delar i en verksamhet. Att utveckla de anställda är en nödvändighet då verksamhetsutveckling bygger på aktiviteter utföra av individer. Genom att säkerställa en regelbunden och prioriterad kompetensutveckling för de anställda skapas förutsättningar för verksamheten.

Tyvärr är budgeten för kompetensutveckling ofta satt allt för lågt och vi som utbildningsföretag ser ibland att verksamheter väljer ut någon individ som får möjligheten att genomföra en kurs. Detta sätter dock en enorm press på individen som först och främst ska fokusera på att lära sig de nya kunskaperna. 

Väl tillbaka på arbetsplatsen är han eller hon ensam om dessa insikter och har därmed en rejäl uppförsbacke när förändringar ska ske. Istället för att man med gemensamma krafter genomför verksamhetsutveckling så blir uppdraget ofta inriktat på att ”övertala” övriga om att förändringen är nödvändig och bra för verksamheten.

Idag finns moderna metoder och koncept som gör det enklare för verksamheter att utföra breddutbildning och vi tänkte skriva lite om dessa då de kan vara ett alternativ som gör att bland annat budgeten räcker längre.

Framtidens kvalitet

Handlar om smartare alternativ. De metoder och verktyg som finns idag, är tillräcklig bra, det handlar bara om att skaffa sig kunskap. Elektroniska utbildningar är inte något nytt fenomen och trots att “E-learning” har ökat med 900% sedan år 2000 har området kvalitetsteknik haft ett svagt utbud åt sina kunder.

Jag påstår inte att E-kurser kommer att ersätta de traditionella lärarledda utbildningarna fullständigt. Behovet av lärarledda kurser kommer alltid att finnas. Jag påstår dock att det finns många utbildningar som kan genomföras via datorn, likaväl som att de genomförs i lärarledd form.

Genom att använda de traditionella metoderna för utbildningar som kräver lärarledda lektioner och sedan ersätta övriga kurser med elektroniska, skapar vi intressanta och kostnadseffektiva alternativ för kunden.

Fungerar kompetensutveckling via utbildningar på webben?

Ja, det fungerar väldigt bra. Vi har under åren tagit fram utbildningar som du och dina kollegor kan ta del av och under denna period har vi samlat in information från våra kursdeltagare. Det råder idag ingen tvivel om att kurserna fungerar och vi kan med hjälp av kundrecensioner låta dig ta del av vad våra kunder anser om de utbildningar som vi erbjuder.

Vi har sedan starten år 2014 samlat in kundrecensioner och du kan läsa mer dem via länken nedan. 

Vilka alternativ finns det kring kompetensutveckling

Det finns flera alternativ att välja på och valet är högst individuellt. För att veta vilket koncept som passar bäst, får man nog prova sig fram. Det som är fördelaktigt är att de nyare koncepten som sker över nätet, är mer kostnadseffektiva och du kan testa metoderna för en mindre summa.

Konceptet "E-learning"

Vi har skrivit ett inlägg där vi jämför lärarledda utbildningar med metodiken ”Elektroniska utbildningar. Om ni är intresserade av att ta del av det inlägget så länkar vi till det här.

Info: Digitala utbildningar kan ske på flera olika sätt. Dels kan vi använda oss av förinspelat material som kursdeltagarna sedan tar del av via ett LMS eller så kan det ske live med kursledaren via webbkamera. till detta finns verktyg så som exempelvis Teams eller Skype.

Konceptet "Hybridutbildning"

Precis som ovan har vi skrivit ett inlägg riktat mot just detta begrepp och ni kan läsa det inlägget via denna länk. Konceptet handlar i stor om att den lärarledda metodiken blandas med en digital del. Detta kan ske på olika sätt, vilket vi även förklarar i inlägget.

Lämna en kommentar