Analysverkstan AB

Verksamheten ägs och drivs av Daniel Jonsson som har mer än 15 års erfarenhet inom fordonsindustrin, varav 12 år inom området kvalitetsteknik. Daniel har examen inom produktionsutveckling samt en påbyggnad inom kvalitetsteknik. 

Det genuina intresset för förbättringar har även lett till en Black-Belt certifiering inom området Six-Sigma.

Målet med verksamheten är att knyta sina kunder nära och skapa effektiva och långsiktiga samarbeten där Analysverkstan ses som “ett företag i företaget”.

De kunskaper som har formats under dessa år tillsammans med genomförda utbildningar gör att Analysverkstan är ett företag som har de resurser som krävs för utbudet inom denna sektor.

Kunskap i form av utbildningar och erfarenheter är naturligtvis viktiga element i denna typ av verksamhet men enligt Daniel så är den avgörande faktorn intresse, utan intresse så kommer man snart till insikt att det inte spelar någon roll om man har eller inte har de andra faktorerna.

Jag hoppas ni finner profilen intressant och att ni kontaktar Analysverkstan för ett långsiktigt och bra samarbete.

Med vänlig hälsning
Daniel Jonsson

Registreringsuppgifter

Analysverkstan AB (Org. 559090-3950)

Säte:
Bäckgatan 2
73635 Kungsör
T: 022710098
E: info@analysverkstan.se