Digital support

Support och återkoppling i en digital utbildning

En fråga som vi ofta får är kopplad till support och återkoppling för de digitala utbildningarna. Det är många som ser fördelarna med en 100% digital utbildning där de själva får bestämma tempo och där de har möjligheten att repetera avsnitt efter behov. Men hur löser man support-delen om behovet upstår?

I det här inlägget kommer vi att gå igenom hur vi på Analysverkstan har arbetat fram en modell kring support och återkoppling till kursdeltagarna. Vi har samlat in recensioner sedan start och vi har använt kursdeltagarnas feedback för att bygga upp en support-del som faktisk ger mer riktad tid för kursdeltagaren än om de hade gått en lärarledd utbildning. Läs inlägget så kommer du se att kursdeltagarna hos oss är i trygga händer och att de får stöd och hjälp om behov uppstår.

Innehållsförteckning

Vad är support och återkoppling för oss?

Det finns olika typer av behov hos en kursdeltagare. Det kan uppstå problem med tekniken, exempelvis hur kursportalen fungerar eller hur man skriver ut sitt diplom efter genomförd kurs men det finns även behov kopplat till själva inlärningen. I en digital plattform är framtagningen av kursmaterial mycket viktigt. Vi skapar alltid material och presenterar med syfte att täcka flera inlärningsstilar och detta gör vi medvetet. En del människor lär sig bäst genom att lyssna och titta, andra vill läsa och göra egna anteckningar. För vissa räcker inte dessa arbetssätt utan de behöver själva utföra och testa rent praktiskt. När vi skapar material idag, så tänker vi på samtliga stilar och det har gjort att vi numera får in väldigt få support-ärenden. 

Support handlar om att ta deltagaren vidare i sin utveckling. De har av någon anledning svårt att ta sig vidare och behöver en liten knuff i rätt riktning. Återkoppling är en annan del av support och något som inte alltid efterfrågas. Vi har många deltagare som genomför sin utbildning utan att de någonsin kontaktar oss men om de går en utbildning där de skickar in material till oss för granskning så får de alltid en återkoppling. Vad ska de tänka på framåt, hur kan de göra saker enklare, vilka verktyg och metoder passar för deras projekt osv. Denna typ av återkoppling är alltid uppskattad, även om de själva inte efterfrågat den från början.

Vilken teknik använder vi oss av när behovet uppstår?

Idag är kommunikation enkel att få till. Vi har en mängd olika tekniker vi kan använda oss av och det spelar ingen roll vart i världen deltagarna befinner sig. Om vi delar upp behovet i två block; Akuta behov och ej akuta behov så är merparten av ärenden sådana som kan besvaras inom ett par dagar. Valet av teknik kommer till stor del att vara styrt av just dessa två block. 

Mejl

Vi läser av mejlkorgen flera gånger per dag och kan snabbt återkoppla till kursdeltagarna om de har frågor. De kan använda de inbyggda funktionerna i kursportalen för att skicka mejl till oss eller så använder de mejl-adressen som de får i samband med sitt köp. Nyckeln är att tydliggöra för deltagaren vilken adress de ska använda för att få en snabb och effektiv hjälp.

Telefon

En kursdeltagare kan alltid ringa oss (under arbetstid) om ett akut problem uppstår. Om problemet skulle uppstå utanför arbetstid så kan ”Boka support-ärende” funktionen användas. De kan då boka in en tid som passar dem där vi ringer upp. Detta triggar även ett mejl till oss så även om det är utanför arbetstid kan vi förbereda oss på återkoppling.

Boka support-ärende - samtal

På kursportalen, under profilsidan så finns en funktion för bokning. Här kan kursdeltagarna enkelt boka in en dag/tid som passar dem där vi kan fokusera fullt ut på deras behov. Den här funktionen är framförallt till för att stötta deltagarna i deras inlärning. Faktum är att vi erbjuder två tillfällen helt kostnadsfritt (ingår i priset när man köper en kurs) och det är mer tid per individ jämfört om du skulle gå en lärarledd utbildning. Tänk dig att kursledaren skulle ägna 1 timme för varje deltagare när man har 15st till 20st i utbildningslokalen :)

Observera dock att tekniska problem inte räknas som ett bokat möte. Det är vår skyldighet att hålla portalen tillgänglig och fullt fungerande för alla deltagaren!

Boka support-ärende - Videolänk

Om behovet finns av webbmöte med video länk så bokar vi om dessa support-möten. Detta gör vi exempelvis om kursdeltagaren behöver visa oss någonting under mötet.

Summering av support och återkoppling av digitala utbildningar

Kursdeltagarna hos Analysverkstan visar med hjälp av recensioner att supporten håller hög nivå. Vi ger rätt stöd innan, under och efter utbildningen och det råder ingen tvekan om att de vet hur man kommer i kontakt med kursledare om behov uppstår. Den kritiska delen med en 100% digital utbildning har alltså förvandlats till en fördel!

Har du inte provat en digital utbildning från oss tidigare så använd länken nedan som tar dig till kursutbudet. Passa på att utveckla dig själv samt dina kollegor och dra nytta av alla fördelar som en digital utbildning med förinspelat material ger.

Lämna en kommentar