Sale!

Yellow Belt

4,150kr exkl. moms

Vill du betala via faktura? Använd denna länk och fyll i formuläret

Vill du betala med betalkort? Använd knappen nedan:

Six-Sigma Yellow Belt är en kurs som är ämnad för dig som på ett eller annat sätt kommer att delta i verksamhetens förbättringsaktiviteter men som inte kommer att agera som projektledare för de förbättringsprojekt som initieras. Många organisationer som arbetar med Sex-Sigma som koncept låter samtliga anställda genomföra en grundläggande utbildning för att öka förståelsen för konceptet. Denna kurs är en sådan utbildning som ger dig som kursdeltagare god inblick i vad Sex-Sigma är, hur det är uppbyggt och vilka förväntningar som ställs på de olika rollerna. En projektledare inom Sex-Sigma har utöver denna kunskap byggt på sin kompetens med olika kvalitetsverktyg, metoder och statistiska kunskaper för att uppnå Green Belt eller Black Belt nivå. Analysverkstans Yellow Belt utbildning består av ett antal separata kurser som tillsammans ger deltagaren rätt kunskapsnivå för vad som bör ingå i rollen som Yellow Belt, inom Sex-Sigma. Kurs-paketet är väl avvägt för att säkerställa korrekt kompetensnivå. Den är också rabatterad jämfört med om du skulle ta kurserna separat. Kurspaketet innehåller följande utbildningar:
 • Sex-Sigma [grundkurs]
  • I den här kursen får du lära dig konceptet från grunden med undantag från DMAIC modellen (som vi har valt att skapa en helt egen kurs för). Sex-Sigma handlar om så mycket mer än bara en projektmodell och detta kommer du att lära dig i denna kurs, då vi fokuserar på ledarskap, infrastruktur samt problemlösning.
 • DMAIC modellen
  • Lär dig alla faserna inom den populära projektmodellen som har valts att användas inom Sex-Sigma. Vi förklarar steg för steg vad som är viktigt i varje enskild fas och hur man ska agera beroende på vilken roll man har i verksamhetens förbättringsarbete.
 •  SIPOC
  • Trots att Yellow Belt handlar om grundläggande förståelse för konceptet, har vi valt att bygga upp din kompetens när det kommer till grundläggande processkartläggning. Vi vet att kunskaper inom detta område ger bättre förutsättningar för dig. SIPOC är ett enkelt verktyg som kan ge stora fördelar för dig och din arbetsgrupp.
 • Rotorsaksanalys [grundkurs]
  • Utöver SIPOC utbildningen, väljer vi att inkludera kursen i rotorsaksanalys, eftersom problemlösning utgår ifrån att problemet i fråga är känt för att kunna lösa det. Rotorsaksanalys [grundkurs] består av tre mindre kurser, nämligen Ishikawa diagram (Orsak-Verkan diagram), 5W1H analys samt 5QFZD analysen. Tillsammans ger dessa kurser en bra grund och rätt förutsättningar när det kommer till att finna orsaken till ett givet problem.
 • Grunderna i Minitab
  • Sex Sigma handlar till stor del om struktur och faktabaserade beslut. För att skapa fakta kring data som finns i verksamheten använder man statistiska metoder och statistik blir en naturlig del i arbetet. För de som arbetar som "Green-Belt" eller "Black-Belt" är statistiska kunskaper nödvändiga och för att underlätta arbetet med statistik, finns det idag många mjukvaror som kan hjälpa till med beräkningar. Minitab är ett kompakt och enkelt statistikprogram och vi anser att det är bra att introducera dig för programmet redan i detta sked, så att du känner dig väl förberedd när du sedan får mer statistiska uppgifter att arbeta med.
Sammanfattat kan man säga att du som kursdeltagare kommer att få en stabil grund att utgå ifrån och att du snabbt kan komma in i arbetet med förbättringar. Med hjälp av den grundläggande information, både i DMAIC modellen men även i Sex-Sigma konceptet tillsammans med ett antal värdefulla kvalitetsverktyg kommer du att känna dig förberedd för kommande uppgifter i din verksamhet. Kursinformation:
 • Kursen innehåller frågeformulär
 • Innehåller datamaterial som får laddas ner och användas fritt
 • Kursen kräver registrering (vid fakturaköp hanteras registreringen av Analysverkstan)
 • Inga förkunskaper krävs
 • Efter avslutat kurs erhåller kursdeltagare ett diplom
 • Uppskattad tidsåtgång 20 timmar
 • Kursen är avdragsgill om den kan räknas som fortbildning i ditt företag.
 • Kursen är tillgänglig i 30 dagar från det att köpet har genomförts (möjlighet att förlänga vid behov).
Vill du betala via faktura istället, använd denna länk och fyll i formuläret
Ann-Sofie Norling
Processutvecklare , ADMIN Konsult & Support
Läs mer
Bra kurs, jag rekommenderar den.

Du gillar kanske också…