Minitab Styrdiagram

1,100kr exkl. moms

Detta är en påbyggnadskurs som du kan genomföra efter det att du gått utbildningen “Statistikpaket 1”

Styrdiagram är en analys som används för att studera hur en process fungerar över tid. Genom att utvärdera insamlad fakta i ett diagram kan du dra slutsatser om huruvida processens variation är konsekvent (inom kontroll) eller är oförutsägbar (utom kontroll) och påverkas av särskilda orsaker till variation.

Det finns många tillfällen då ett Styrdiagram kan användas och nedanför ser du vanligt förekommande användningsområden.

 • För styrning av pågående processer genom att hitta och rätta till problem när de uppstår eller ännu bättre, när de är på väg att uppstå.
 • När du vill förutsäga det förväntade utfallet från en process
 • Vid bedömningen av process-stabiliteten
 • När du vill analysera mönster av process-variationer
 • För att fastställa ett nuläge eller ett förändrat läge (användbart vid förbättringar)

Kursen ger dig kunskaper som gör det möjligt för dig att självständigt hantera analysen i den verksamhet du befinner din inom.

Kursinformation:

 • För att kunna genomföra denna kurs måste du först ha genomfört utbildningen “Statistikpaket 1”
 • Kursen innehåller frågeformulär
 • Innehåller datamaterial som får laddas ner och användas av kursdeltagaren
 • Kursen kräver registrering (vid fakturaköp hanteras registreringen av Analysverkstan)
 • Efter avslutat kurs erhåller kursdeltagare ett diplom
 • Uppskattad tidsåtgång 4 timmar
 • Kursen är avdragsgill om den kan räknas som fortbildning i ditt företag.
 • Kursen är tillgänglig i 60 dagar från det att köpet har genomförts.
 • Kursen är på Svenska.

 

Vill du betala via faktura istället, använd denna länk och fyll i formuläret

 

Detta är en påbyggnadskurs som du kan genomföra efter det att du gått utbildningen “Statistikpaket 1”

Styrdiagram är en analys som används för att studera hur en process fungerar över tid. Genom att utvärdera insamlad fakta i ett diagram kan du dra slutsatser om huruvida processens variation är konsekvent (inom kontroll) eller är oförutsägbar (utom kontroll) och påverkas av särskilda orsaker till variation.

Det finns många tillfällen då ett Styrdiagram kan användas och nedanför ser du vanligt förekommande användningsområden.

 • För styrning av pågående processer genom att hitta och rätta till problem när de uppstår eller ännu bättre, när de är på väg att uppstå.
 • När du vill förutsäga det förväntade utfallet från en process
 • Vid bedömningen av process-stabiliteten
 • När du vill analysera mönster av process-variationer
 • För att fastställa ett nuläge eller ett förändrat läge (användbart vid förbättringar)

Kursen ger dig kunskaper som gör det möjligt för dig att självständigt hantera analysen i den verksamhet du befinner din inom.

Kursinformation:

 • För att kunna genomföra denna kurs måste du först ha genomfört utbildningen “Statistikpaket 1”
 • Kursen innehåller frågeformulär
 • Innehåller datamaterial som får laddas ner och användas av kursdeltagaren
 • Kursen kräver registrering (vid fakturaköp hanteras registreringen av Analysverkstan)
 • Efter avslutat kurs erhåller kursdeltagare ett diplom
 • Uppskattad tidsåtgång 4 timmar
 • Kursen är avdragsgill om den kan räknas som fortbildning i ditt företag.
 • Kursen är tillgänglig i 60 dagar från det att köpet har genomförts.
 • Kursen är på Svenska.