8D

800kr exkl. moms


8D-rapporten är den vanligast förekommande rapporten när det gäller avvikelsehantering. Det har blivit ett kommunikationsverktyg mellan interna avdelningar så väl som mellan olika bolag. Rapporten är känd för sin struktur med 8st separata block som alla bidrar till att en effektiv metodik efterhåll i varje enskild avvikelse.

Den här kursen kan användas på flera sätt, dels så kan ni använda utbildningen när ni får in ny personal som behöver lära sig vad en 8D-rapportering är och hur den fungerar men ni kan även använda den för att bibehålla den interna kompetensen på sikt. Utbildningen kan även vara bra att rekommendera eller erbjuda sina leverantörer för att säkerställa deras hantering mot er. Ni slipper onödigt arbete och de rapporter som ni får till er håller en viss standard och som möjliggör effektiva ledtider för processen.  

Vi går igenom varje block för sig, ger råd om hur man bör skriva i de enskilda blocken, vad man bör tänka på samt undvika. Utbildningen riktar sig dels till de som ska skriva rapporten men även till de personer som tar emot en 8D-rapport och ska bedöma innehållet i den.

För att vara extra tydliga så har vi även adderat flertalet exempel i denna kurs vilket gör att ni kan följa med i fiktiva problem och hur de har hanterats med hjälp av 8D-rapporten.

Kursinformation:

  • Kursen består av flera lektioner
  • Kursen innehåller frågeformulär
  • Innehåller mallar som får laddas ner och användas fritt
  • Kursen kräver registrering (vid fakturaköp hanteras registreringen av Analysverkstan).
  • Inga förkunskaper krävs
  • Efter avslutat kurs erhåller kursdeltagare ett diplom
  • Uppskattad tidsåtgång 3 timmar
  • Språk = Svenska
  • Kursen är avdragsgill om den kan räknas som fortbildning i ditt företag.
  • Kursen är tillgänglig i 30 dagar från det att köpet har genomförts.