Helhetslösning

Helhetslösning inom området kvalitet

Analysverkstan har sedan tidigare erbjudit separata tjänster & produkter inom området kvalitet. Nu tar vi nästa steg och erbjuder ett helhetskoncept. Du som kund kan dra nytta av de redan kostnadseffektiva alternativen samtidigt som du kan komplettera med konsultverksamhet. Upplägget knyter samman alla aktiviteter på ett kostnadseffektivt sätt.

Det här inlägget syftar till att ge dig en tydligare bild över hur du kan optimera er verksamhet genom ett samarbete med Analysverkstan.

Grundläggande information

Elektroniska utbildningar, analysuppdrag och systemstöd har vi sedan tidigare erbjudit men tar vi alltså ytterligare ett steg i utvecklingen.

Du som kund har möjlighet att få hjälp i den egna verksamheten. Från nu kan du alltså även få hjälp med lärarledda utbildningar samt konsultstöd. Genom att sätta samman en bra kartläggning kan ni använda samtliga delar av Analysverkstans erbjudanden och på så sätt skapa en helhetslösning inom området kvalitet.

Tillsammans skapar vi ett långsiktigt och hållbart samarbete där vi utgår från era behov. Vi planerar, genomför och följer upp aktiviteter för att nå de mål som ni önskar nå.

Verksamhetens olika delar i korta drag!

Elektroniska utbildningar (e-kurser) inom området kvalitet. 

Här hittar du separata utbildningar och paketerbjudanden som höjer din och kollegornas kompetens inom området.

Systemstöd för Avvikelsehantering & Projekthantering 

Systemstödet ger dig strukturen och rutinerna som behövs för ett effektivt arbete. Med hjälp av de inbyggda verktygen kan du och kollegorna fokusera på problemlösning och låta systemet ge stöd i de annars tidskrävande uppgifterna.

Analysuppdrag

Ett kostnadseffektivt alternativ för dig som vill göra en del av arbetet själv. I denna tjänst samarbetar vi för att skapa önskat resultat. Din organisation samlar in data utefter tydliga instruktioner och låter sedan Analysverkstan genomföra beräkningarna. Via ett abonnemang betalar ni endast för själva analysdelen.

Konsultverksamhet

Då behovet uppstår och ni behöver extern hjälp i verksamheten. Oavsett om det handlar om lärarledda utbildningar, processoptimeringar eller en interim lösning finns vi där som stöd för våra kunder.

Vad menar vi med en helhetslösning?

En helhetslösning innebär att vi erbjuder olika delar inom området kvalitet och att du kan kan välja en separat del eller kombinera erbjudanden för att täcka behovet som finns.

Exempel

Ni investerar i elektroniska utbildningar för att stärka upp kompetensen inom avdelningen. När utbildningsbehovet är åtgärdat vill ni effektivisera strukturen för ert förbättringsarbete. Ni väljer därför att installera Analysverkstans systemstöd för Avvikelsehantering. För att sedan säkerställa att ni snabbt kommer igång med systemet och att alla inblandade får rätt förutsättningar tar ni hjälp av konsultverksamheten under en viss tid.

Kontaktinformation

Det är viktigt för oss att det blir rätt från början. Vi vill alltid få en direkt kontakt med dig där vi går igenom era behov och förväntningar. Så snart vi har en gemensam bild över vad ni önskar uppnå kan vi sätta samman en offert.

Genom att följa nedanstående länk kommer du in på sidan som beskriver konsultverksamheten mer i detalj. När du har läst informationen ser vi fram emot ett höra av dig.

Lämna en kommentar